ControlSystem

Analyzátor ProfiTrace2

ProfiTrace 2 - PROFIBUS Combi-Analyzer

ProfiTrace 2 je najvýkonnejší analyzátor pre siete PROFIBUS typu DP a PA, pretože v sebe kombinuje všetky potrebné nástroje: busmonitor, osciloskop signálu, bargraf kvality signálu staníc, skenovanie topológie siete, reporting, DP Master a OPC Server. 

Pomocou jedného softvéru ProfiTrace 2 a jedného hardvérového modulu ProfiCore Ultra možno jednoducho skontrolovať a odstrániť závady v celej sieti PROFIBUS. 

Analyzátor ProfiTrace patrí k základným nástrojom pre efektívnu údržbu a riešenie problémov, rovnako aj vývoj produktov a spoľahlivé uvedenie siete PROFIBUS do prevádzky. Typické poruchy, ako šum, odrazy, poklesy napätia, problémy s terminátormi a konektormi, prerušené vodiče, dvojité adresy a chyby v konfigurácii sú ľahko identifikovateľné. 

Náhodné chyby, ako pretečenia, chybné telegramy a opakovania budú zachytené a zaznamenané. 

Namerané výsledky vie program exportovať do podrobného reportu (meracieho protokolu). Konkrétny report slúži ako podklad pre odovzdávací protokol k novej sieti PROFIBUS DP (PA), alebo ako podklad pre revíznu správu.

navigation livelistMessageRecording DataInspectionScopeWare BarGraphTopologyScan ProfiCaptain

 

Profibus analyzátor pozostáva zo softvérového balíku ProfiTrace 2 a hardvérovej jednotky ProfiCore Ultra. Analyzátor je dodávaný v dvoch prevedeniach podľa softvérovej výbavy:

  • Toolkit Ultra Plus (základná výbava),
  • Toolkit Ultra Pro (plná výbava, obsahuje aj DP Master, OPC Server a rozhranie pre pripojenie do PROFIBUS PA).

 

Hlavné funkie softvéru Profitrace:

  •  Bus Monitor - skenovanie a zobrazenie správ na úrovniach FDL, DP, DP-V1, DP-V2, busmonitoring pre PROFIBUS PA
  •  Barh graph - zobrazenie napäťových úrovní  signálu staníc na sieti Profibus, skenovanie topológie siete a report údajov do meracieho protokolu. 
  •  ScopeWare - osciloskop, ktorý umožňuje detekovať šum, odrazy, problémy s terminátormi, a pod. Meria signály A,B aj diferenčne a vie zobraziť iba signál nameraný na vybranej stanici. Obsahuje funkciu Bit Interpretation Engine, tzv. rozpoznávanie bitov na zbernici.
  •  Topology Scan - funkcia, pomocou ktorej je pri vybraných rýchlostiach možné zistiť topológiu siete Profibus
  •  ProfiCaptain - funkcia, pomocou ktorej sa z PC stane plnohodnotný PROFIBUS Master DP-V0/V1. Umožňuje funkciu Stealing slaves, podporuje funkcie Class 2, testovanie I/O, automatickú detekciu parametrov siete, parametrizáciu staníc, import GSD súborov a mnoho iného.
  •  OPC Server - štandardizované rozhranie pre vizualizačné programy SCADA resp. HMI. Daný OPC klient, napríklad môže jednotlivé ProfiTrace tagy využiť na automatické rozposielanie SMS / emailov a upozorniť tak na zmeny v sieti PROFIBUS.
  • Reporting -  z nameraných údajov je možné vytvoriť PDF report so všetkými nameranými parametrami siete Profibus. Report je vhodný napríklad pri odovzdávaní nového stroja zákazníkovi.

 

Prstom posuňte tabuľku doľava
Kód
Popis
Cena
Obrázok
Dopyt
37021

Troubleshooting Toolkit Ultra Plus

ProfiCore Ultra, USB cable, ProfiTrace 2 (Busmonitor, ScopeWare, Bar graph, Topology Scan, Reporting), Tap Connector, Blue carrying case


2879 €
38022

Troubleshooting Toolkit Ultra Pro

Toolkit Ultra Plus + OPC Server + ProfiCaptain + PA Probe Ultra, Blue carrying case


3920 €
30021

ProfiCore Ultra + ProfiTrace2

ProfiCore Ultra, USB cable, ProfiTrace 2 with only Busmonitor, without ScopeWare and Bar graph and Topology Scan. Leter update is possible.


1580 €
13020

Tap Connector

Pre pripojenie ProfiCore Ultra do siete Profibus

120 €
101-00052B

Tap Connector DB9-M12

165 €
14020

PA Probe Ultra

Rozhranie pre pripojenie do siete PROFIBUS PA

480 €
Napíšte nám