ControlSystem

PROMOTIC – školská verzia

Systém PROMOTIC je komplexný vývojársky nástroj umožňujúci vytváranie aplikácií pre vizualizáciu, monitorovanie a riadení technologických procesov v širokom spektre priemyselných odvetví. Tento systém spĺňa všetky požiadavky kladené na efektívne a spoľahlivé SCADA systémy, čo potvrdzujú stovky aplikácií, ktoré sú inštalované v priemyselných podnikoch po celom svete. Okrem toho sa systém PROMOTIC  výborne osvedčil ako nástroj pre výuku problematiky vizualizáce a riadenia technologických procesov na stredných a hlavne na vysokých školách aj mimo  Českej a Slovenskej republiky.

Najvýznamnejšou výhodou systému PROMOTIC je kombinácia vysoko sofistikovaných funkcií (porovnateľné s WinCC, InTouch, Citect, atď.),  otvorenej architektúry a veľmi priaznivej ceny. 
Školská verzia systému PROMOTIC, ktorá je z hľadiska funkcionality identická s ostrou komerčnou verziou, vám ponúkame za cenu 40 Euro. Ide o tzv. on-site multilicenciu, ktorú je možné inštalovať na ľubovoľné množstvo počítačov v rámci danej vzdelávacej inštitúcie.

Systém PROMOTIC je vhodný pre výuku aj vďaka týmto vlastnostiam:

  • Skriptovací systém je založený na celosvetovo široko používanom programovacím jazyku JavaScript nebo VBScript.
  • Systém je vhodný pre praktickú ukážku tvorby algoritmov s využitím objektového programovania.
  • Systém umožňuje modelovanie a simuláciu reálnych sústav (PID regulátory, atď.).
  • Školská verzia systému je plne funkčná vrátane komunikačných ovládačov, databázových rozhraní, atď.
  • Významnou vlastnosťou systému PROMOTIC je viacjazyčná podpora a to tak vo vývojovom prostredí ako aj v runtime móde (česky, slovensky, anglicky, nemecky, poľsky, rusky, francúzsky, atď.).

 

Prstom posuňte tabuľku doľava
Kód
Popis
Obrázok
Dopyt
cenník PROMOTIC

Cenník licencií SCADA PROMOTIC


Napíšte nám