ControlSystem

ASi View

ASi View je výkonný prenosný analyzátor pre siete AS-Interface. Kombinuje všetky nástroje potrebné pre vyhodnotenie fyzikálnych a komunikačných parametrov zbernice. Analyzátor pozostáva z HW modulu, ktorý je cez USB pripojený k PC/notebooku s programom ASi View.  Pre pripojenie k sieti je možné použiť M12 adaptér alebo zapichovací adaptér ASiMA pre priame pripojenie na kábel bez nutnosti odpájania zariadení.

Analyzátor ASi View je základný nástroj pre efektívnu údržbu, riešenie problémov, ako aj pre spoľahlivé uvedenie siete AS-Interface do prevádzky. V krátkom čase umožňuje identifikovať typické poruchy ako šum, odrazy, poklesy napätia, problémy s terminátormi a konektormi, prerušené vodiče, dvojité adresy a chyby v konfigurácii. Namerané výsledky je možné vytlačiť alebo uložiť  v podobe meracieho protokolu.

Stav siete

Úvodná obrazovka SW ASi View v „automatic mode“ poskytuje prehľadné zobrazenie aktuálneho stavu siete a kvality komunikácie obsahuje sumárne hodnoty logických a fyzikálnych parametrov kvality. Hodnoty sú ľahko zrozumiteľné a zvýraznené vo farbách semafora.

Fyzikálne hodnoty

Po prepnutí režimu do „expert mode“  sú k dispozícii detailné informácie o kvalite fyzikálnych parametrov komunikácie pripojených staníc.  Hodnota každého stĺpca predstavuje vyhodnotenie časovania a úrovne vysielaného signálu jednotlivých staníc. Hodnota kvality signálu (výška stĺpca) by nemala klesnúť pod úroveň 100%.

Podrobná analýza signálu

Pre podrobnú analýzu je k dispozícii integrovaný osciloskop, pomocou ktorého je možné detegovať rušenie EMC, problémy s tvarom signálu a odrazy pre každú stanicu. Rozšírené zobrazenie osciloskopu “eye diagram” poskytuje dodatočné informácie o kvalite a priebehu signálu každej stanice.

Logická analýza
Analýza telegramov poskytuje informácie o počte a type chybových telegramov z konkrétnych staníc. Okrem toho sa analyzujú a zaznamenávajú pauzy medzi volaniami a odpoveďami jednotlivých staníc.

 

Prstom posuňte tabuľku doľava
Kód
Popis
Obrázok
Dopyt
120010011

ASi View

Tool for determining the physical and logic communication quality of the data exchange in ASi networks.
Contains:
• ASi View
• M12 adapter
• USB cable (2 m)
• CD containing software and user manual


Napíšte nám