Zastúpenie firiem Vipa, Deltalogic, Profichip, Ewon, Procentec a Weintek. Predaj HW, tvorba SW, inžinierska činnosť.

VIPA PROFINET CPU - 4 komunikačné porty: PROFINET I/O, Ethernet PG/OP, PROFIBUS, MPI

Adaptéry NetLink aj pre Windows7 a TIA Portal

eWON COSY - pripája PLC cez internet ešte jednoduchšie

COMbricks - PROFIBUS trvale pod dohľadom

eMT3000 - nový rad dotykových panelov

Brány ADFWeb - pre všetky sériové a ethernetové protokoly

ControlSystem

Systém včasného varovania pred výpadkom namiesto neplánovaných odstávok

Menej prestojov, menej údržby | Inovatívne monitorovanie stavu dátových káblov v priemyselných prevádzkach

Fungujúce dátové linky sú základom moderných priemyselných zariadení. Opotrebované alebo chybné káble ovplyvňujú základnú funkciu stroja a pritom bežná údržba kabeláže je často zanedbávaná. " Je to príliš drahé, prácne a nie je čas".
Napriek tomu takmer každý dátový kábel musí byť skôr či neskôr opravený alebo vymenený. Ako sa dajú znížiť náklady na údržbu kabeláže?

Riešenie: Sledujte nepretržite stav zaťažených a ťažko dostupných káblov. A to bez nároku na ďalší personál.

7 dôvodov na monitorovanie stavu dátových káblov:

 1. Zníženie počtu prestojov z dôvodu poruchy kabeláže, možnosť prediktívnej údržby a plánovania.
 2. Detekcia kritického stavu kábla skôr, ako sa prejaví porucha.
 3. Odhalenie káblov, ktoré si vyžadujú výmenu bez manuálneho merania.
 4. Žiadne zbytočné údržbárske práce na ťažko prístupných miestach.
 5. Zníženie nákladov na materiál pre PROFINET a Ethernet káble - výmena až pri hranici opotrebovania.
 6. Údržba orientovaná na stav zariadenia a úsporu nákladov.
 7. Možnosť dodatočnej montáže do akéhokoľvek systému na báze PROFINET / Industrial Ethernet.

 Ako vlastne funguje „online diagnostika“?

"Online diagnostika" vyvinutá v Indu-Sol je založená na vyhodnotení parametrov vysielaného a prijímaného signálu. Okrem hodnoty SNR ( Signal-to-Noise-Rate), ktorú merajú aj ručné analyzátory káblov, vkladajú sa do vyhodnocovacej matice ďalšie namerané hodnoty aktívnej dátovej komunikácie. „Online diagnostika linky“ sa vykonáva nepretržite počas prevádzky systému. Vypočítaná skutočná hodnota sa porovnáva s cieľovou hodnotou zodpovedajúcou dĺžke kábla. Na základe dvoch hodnôt  kvality sa vypočíta "rezerva opotrebenia" príslušného dátového kábla.
Ak táto klesne pod prednastavenú (alebo individuálne nastavenú) prahovú hodnotu, generuje sa výstražné hlásenie.
Výstraha je zobrazená vo webovom rozhraní switchu PROmesh, odosielaná emailovou notifikáciou alebo prenášaná  do nadradeného systému monitorovania siete.
Zodpovedný technik údržby môže potom rýchlo nájsť opotrebovaný alebo poškodený kábel
a vymeniť ho v naplánovanom čase.

Príklad kalkulácie ekonomickej návratnosti online diagnostiky káblov:

 • Sieť PROFINET riešená cez 5 pohyblivých energetických reťazí.
 • Predpokladaná doba prevádzky zariadenia 10 rokov.
 • Životnosť reťaze cca. 2 roky (približne 2 milióny cyklov po hranicu opotrebovania) , t.j. približne 4 výmeny reťaze počas predpokladanej životnosti zariadenia.
 • Výmena reťaze realizovaná v prípade prestojov súvisiacich s poruchou kábla (neplánovaná odstávka), minimálne 20 prestojov.

 

Potenciál úspor vďaka „online diagnostike“:

Náklady na prestoje (kvôli poruche) 200 € za minútu nečinnosti
Ø prestoj (porucha vlečnej reťaze) 90 minút
Náklady na prestoje počas životnosti zariadenia
(bez online diagnostiky kabeláže)
360 000 € (200 € x 90 min) x 20 výmen energetickej reťaze.
Ø Investičné náklady na 5ks switch PROmesh
(s online diagnostikou káblov)

5 290 €
Ø € 1 000 €  x 5  pre každú energetickú reťaz
Ø 290 EUR inštalačné náklady (58 EUR / switch)

Potenciálne usporené prostriedky:

354 710 €
Náklady na prestoje - investičné náklady na switche  PROmesh

Na využitie automatického monitorovania stavu vašich  PROFINET alebo Industrial Ethernet liniek potrebujete priemyselné prepínače s integrovanou „online diagnostikou káblov“ PROmesh:

PROmesh P10 priemyselný prepínač s montážou do rozvádzača

 • IP20
 • integrovaná sieťová diagnostika a monitorovacie funkcie
 • 8 x RJ45 porty (až 1,0 Gbit/s)
 • 2 x SFP sloty (až 2,5 GBit/s)
   
 

PROmesh P10X priemyselný prepínač s montážou mimo rozvádzača

 • IP67 (vodotesný / prachotesný)
 • integrovaná sieťová diagnostika a monitorovacie funkcie
 • 8 x M12  D-coded  (až 100 Mbit/s)
 • 2 x M12 X-coded (až 1,0 GBit/s)
Napíšte nám