ControlSystem

Talk2M Free+

Certifikát STAR (Security Audit Certificate)

Talk2M Free+ (Talk To Machines) je internetový servis určený pre širokopásmové alebo bezdrôtové spojenie so vzdialenými účastníkmi, strojmi alebo PLC. Pre komunikáciu cez internet so zariadeniami eWON na vzdialenej strane sa využíva VPN technológia. Hlavnou výhodou Talk2M Free je plná integrácia technlógií používaných v IT oblasti a vytvorenie bezpečného komunikačného kanála bez potreby meniť bezpečnostné nastavenia na strane zákazníka. 

Typické aplikácie:

Konštrukcia strojov

  • vzdialená údržba zariadení.

Systémový integrátor

  • diaľková podpora zákazníka.

Infraštruktúra/M2M

  • univezálne diaľkové pripojenie.

Princíp činnosti:

Na strane vzdialeného zariadenia je modul eWON, ktorý vytvorí VPN spojenie cez internet k web-serveru Talk2M. Na spojenie sa využijú porty vhodné pre firewall a proxy, pričom spojenie môže byť trvalé alebo sa vytvorí na požadavku (v závislosti od typu integrovaného modemu). Na druhej strane rovnako užívateľ vytvorí VPN spojenie so serverom Talk2M, ktorý  funguje ako komunikačný medzičlánok medzi týmito spojeniami. Informácie prechádzajúce týmto kanálom sú kryptované (SSL 128 bitov) a k vzdialenému modulu eWON sa môže pripojiť iba užívateľ po overení autentifikácie. 
Program pre vytvorenie klienta (eCatcher) Talk2M je voľne prístupný na stránke www.talk2M.com. Aby bola vzdialená strana (eWON) prístupná a viditeľná cez server, musí byť registrovaná a máť pridelené svoje konto. Po registrácii stačí jediný klik na vytvorenie spojenia so vzdialenou stranou.

Talk2M Free+  podporuje iba jedno súčasné spojenie.

 

 

Talk2M  
  Talk2M FREE+   Talk2M PRO  
         
         
         
Pricing FREE   Yearly Fee  
         
Unlimited no. of users and devices YES   YES  
         
Mobile connections (M2Web +
eCatcher Mobile)
5   unlimited  
         
eCatcher Desktop 1   3+  
         
VPN monthly traffic 3 GB   9 GB+  
         
Advanced user and device management NO   YES  
         
Wake-up/Alarm SMS per month 0   50  
         
SLA (99,6% availability, 4h max. consecutive downtime) NO   YES  
         
Additional Traffic, SMS, Concurrent connection N/A   YES  
         
Datamailbox Up to 500.000 points per month   Up to 3.000.000 points per month
Prstom posuňte tabuľku doľava
Kód
Popis
Cena
Obrázok
Dopyt
TMFREE+

Talk2M Free+


zdarma
TM10010

100 SMS Refill Pack for Talk2M Free+

150 €
TM10025

250 SMS Refill Pack for Talk2M Free+

300 €
Napíšte nám