ControlSystem

INBLOX® INspektor®


Spoľahlivé a bezporuchové funkgovanie moderného priemyselného výrobného zariadenia je v dnešnej dobe nevyhnuté. INBLOX® ponúka modulárne riešenie pre rôzne potreby zákazníka - modulárny systém pre váš PROFIBUS! Modulárna výstavba INBLOX® Repeatera umožňuje uskutočnenie množstva nových požiadaviek na topológiu siete PROFIBUS: jednoduché zobrazenie pomocou LED, fyzikálna diagnostika siete, permanentné monitorovanie.

INBLOX® komponenty pre infraštruktúru
Kombinácie funkcie regenerácie signálu klasického repeatra s rozšírenou diagnostikou prostredníctvom LED. INBLOX®-Repeater štrukturuje vašu PROFIBUS sieť prehľadne: vytvorí segmenty v hviezdicovej štruktúre, ktoré sú od seba galvanicky oddelené. To vám umožní segmentové uvedenie do prevádzky alebo výmenu jednotlivých komponentov, bez ovplyvnenia iných segmentov. V prípade poruchy je možné identifikovať chyby podľa segmentov, pretože LED znázornujú aktivitu zbernice a stav siete.

 

Prstom posuňte tabuľku doľava
Kód
Popis
Obrázok
Dopyt
124060000

Ethernet head module with web server function


124060007

DP basic repeater - head module


124060013

DP Diag Repeater - extension module X1


124060012

DP Diag Repeater - extension module X2


124060009

DP Diag Repeater - extension module X4


124060010

DP Diag+ Repeater - extension module


124060001

Extension PA Diag+


124060006

Alarm module signal


124060003

Extension DP Diag Master


124060011

Extension DP Diag Twin-Master


Napíšte nám