ControlSystem

mTV Series

mTV - Machine TV Interface

  • oddelené spracovanie údajov PLC
  • zobrazenie vizualizácie cez HDMI s vysokým rozlíšením

Inovatívna architektúra HMI, ktorá nepoužíva tradičný LCD panel s dotykovou plochou. Všetky vizualizačné úlohy, ako výmenu údajov s PLC, archiváciu, správu alarmov a udalostí realizuje kompaktný modul mTV-100. K modulu je možné cez port HDMI pripojiť televízne obrazovky a monitory rôznej veľkosti podľa potreby. Riešenie vizualizácie pomocou mTV je nielen ekonomicky výhodné, ale hlavne omnoho flexibilnejšie.

Typické aplikácie

Veľkoplošný dotykový displej – monitor s dotykovou plochou je pripojený cez HDMI, pričom dotyková plocha monitora je pripojená cez USB port k modulu mTV-100. 

Informačné tabule vo výrobných priestoroch – v hale sú umiestnené veľkoplošné TV monitory pripojené k modulom mTV-100. Pomocou podnikovej ethernetovej siete sú spojené priamo s riadiacimi systémami alebo s informačným systémom podniku, z ktorého čerpajú údaje na zobrazovanie. 

Štandardné PC s vizualizačnou aplikáciou – modul mTV-100 nahrádza v tomto prípade kompletné PC s operačným systémom a licenciou pre aplikáciu SCADA. Zobrazovanie je realizované na PC monitore pripojenom cez HDMI a ovládanie klávesnice a myši cez USB port modulu.