ControlSystem

SCADA systém PROMOTIC

SCADA systém PROMOTIC je komplexný objektový softvérový nástroj na tvorbu aplikácií, ktoré monitorujú, riadia a zobrazujú technologické procesy v najrôznejších oblastiach priemyslu.

 • je určený pre OS Windows 10/8/7/Vista/XP/Embedded/2003-19Server a novšie,
 • umožňuje efektívne vytvárť distribuované a otvorené aplikácie v najrôznejších odvetviach priemyslu,
 • určený vývojovým pracovníkom a projektantom,
 • dovoľuje vytvárať aplikácie presne podľa požiadaviek,
 • poskytuje príjemné užívteľské rozhranie pre tvorbu aplikácií,
 • od verzie Pm8.0.0 môže byť používaný v freeware móde >>PmFree - Bezplatné vývojové prostrediedí a runtime licencie systému PROMOTIC.

V systéme PROMOTIC sú zabudované všetky potrebné komponenty pre tvorbu jednoduchých aj rozssiahlych vizualizačných a riadiacich systémov:

- Vývojové prostredie PROMOTIC s hierarchickým stromom objektov.
- Široká ponuka objektov PROMOTIC.
- JavaScript alebo VBScript jazyk pre zápis algorytmov.
- Bohatá paleta technologických obrázkov vytvorených v vektorovej SVG grafike alebo predkonfigurovaných pomocou technológie Canvas.
- Grafické objekty - elementárne a komplexné veľmi všeobecne konfigurovateľné objekty.
- Automatická konverzia obrazov do HTML a XML formátu.
 
- Systém trendov (tzn. uchovávanie hodnôt s časovou známkou).
- Podpora Web technológií Internet/Intranet.
- SQL a ODBC rozhranie pre databázy.
- Zabudované rozhrania: XML, OPC, ActiveX, DDE.
- Komunikačné ovládače pre prístup k PLC.
- Správa uživateľov, oprávnení a prihlasovací systém.
- Zabezpečenie prevádzkovaných aplikácií.
- Jazykové verzie PROMOTIC.
- INFO - informačný a diagnostický systém.
- Elektronická dokumentácia.

Základné vlastnosti systému

 • Určený pre OS Windows 10/8/7/Vista/XP/XPe/2003-12Server a novší.
 • Efektívne vytváranie distribuovaných a otvorených aplikácií v rôznych priemyselných odvetviach.
 • Príjemné užívateľské rozhranie na tvorbu aplikácií.
 • Zabudované všetky potrebné komponenty na vytváranie rozsiahlych aj jednoduchých vizualizačných a riadiacich systémov.
 • Rozsiahla knižnica grafických prvkov, obrázkov a symbolov vo vektorovom formáte SVG.

Internetové technológie

 • Integrovaný Web Server na vzdialené prehliadanie a ovládanie aplikácií pomocou Internet Exploreru
 • Automatické generovanie grafického rozhrania aplikácie vo forme dynamických HTML stránok
 • Všetky prenosy sú založené na protokole http s využitím technológie XML, JSON a AJAX

Otvorenosť systému

 • Zabudované štandardné SW rozhrania: XML, JSON, ActiveX, ODBC, ADO, DLL, OPC, DDE, TCP/IP, HTTP, HTTPS
 • Plná integrácia systému PROMOTIC s ďalšími softvérovými produktmi - podnikové databázy (MS SQL, Oracle, SAP, DBase, Access a ďalšie), prepojenie s komunikačnými servermi a  ďalšími systémami
 • Integrácia s cloudovou internetovou službou Talk2M pre diaľkový zber údajov  alebo riadenie vzdialených lokalít

Komunikácie

 • Komunikačné ovládače pre PLC: Simatic, Saia, Omron, Mitsubishi, Allen-Bradley, Koyo, Adam, Tecomat
 • Protokoly Modbus, M-bus, IEC60870-5, otvorený znakový/binárny protokol a ďalšie
 • Ovládače pre vytáčané spojenia, prenosy v rádiových a GSM sieťach
 • Štandardné rozhrania OPC, DDE atď. pre napojenie na komunikačné servery iných firiem: Siemens, ABB, Landis&Gyr, Honeywell, Moeller, Bernecker&Reiner, Sauter, Unitronics, GE-Fanuc, Festo, Yokogawa, Amit, Hypel atď.
 • Komunikácie s M2M  priemyselnými smerovačmi a údajovými bránam eWON cez internet alebo lokálne.
Napíšte nám