ControlSystem

OPC UA / RS232 / RS422 / RS485

Prstom posuňte tabuľku doľava
Kód
Popis
Obrázok
Dopyt
HD67B08-2-B2

OPC UA Client / Serial RS232 - Converter

(Housing type: B, Terminal Blocks Connectors )


HD67B08-5-B2

OPC UA Client / Serial RS485 - Converter

(Housing type: B, Terminal Blocks Connectors )


HD67B26-2-B2

OPC UA Server / Serial RS232 - Converter

(Housing type: B, Terminal Blocks Connectors )


HD67B26-5-B2

OPC UA Client / Serial RS485 - Converter

(Housing type: B, Terminal Blocks Connectors )


Napíšte nám