Zastúpenie firiem Vipa, Deltalogic, Profichip, Ewon, Procentec a Weintek. Predaj HW, tvorba SW, inžinierska činnosť.

VIPA PROFINET CPU - 4 komunikačné porty: PROFINET I/O, Ethernet PG/OP, PROFIBUS, MPI

Adaptéry NetLink aj pre Windows7 a TIA Portal

eWON COSY - pripája PLC cez internet ešte jednoduchšie

COMbricks - PROFIBUS trvale pod dohľadom

eMT3000 - nový rad dotykových panelov

Brány ADFWeb - pre všetky sériové a ethernetové protokoly

ControlSystem

Senzory komunikujú cez Bluetooth

Ak je potrebný rýchly a spoľahlivý prenos riadiacich údajov v náročných priemyselných podmienkach, Bluetooth je často ideálnou bezdrôtovou technológiou. Vďaka špeciálnemu režimu prevádzky možno pomocou neho vytvoriť mimoriadne odolné bezdrôtové spojenie. Bluetooth sa preto stal osvedčeným komunikačným riešením najmä v oblasti výrobných zariadení, ktoré vyžadujú prenos komunikácie PROFIBUS, PROFINET alebo signálov medzi pohyblivými a rotujúcimi časťami strojov.

Bluetooth – bezdrôtová technológia pre priemysel

Akákoľvek metóda bezdrôtového prenosu používaná v kritických priemyselných aplikáciách musí byť odolná a spoľahlivá. Rušenie rádiového signálu môže pochádzať z vysokonapäťových vedení, zváracích zariadení alebo magnetických polí elektrických motorov. Interferencia môže nastať aj medzi bezdrôtovými technológiami, ktoré pracujú v rovnakom rádiovom pásme.

Technológia Bluetooth pracuje v rovnakom pásme ISM 2,4 GHz ako iné štandardné bezdrôtové technológie, pritom ponúka optimálne funkcie spĺňajúce priemyselné požiadavky na odolnosť, spoľahlivosť a bezproblémovú koexistenciu so sieťami LAN. Na to Bluetooth  využíva metódu frekvenčných skokov, pri ktorej je pri verzii Clasic Bluetooth rádiové pásmo 2,4 GHz rozdelené do 79 kanálov alebo pri verzii Bluetooth Low Energy do 40 kanálov. Každá dvojica komunikačných zariadení má svoju vlastnú schému preskakovania frekvencie, ktorá je určená tak, aby sa zabránilo konfliktom spojenia. Frekvenčné skákanie minimalizuje potenciálne problémy s interferenciou Bluetooth a iných rádiových systémov a zdrojov rušenia. Okrem toho sa využíva funkcia adaptívneho frekvenčného skákania (AFH), ktorá deteguje potenciálne rušenie kanálov,  napríklad zariadenie WLAN IEEE 802.11 b, g, n, ktoré vysiela v tesnej blízkosti. Ak sa zistí takéto rušenie, kanál sa automaticky zaradí na čiernu listinu. Neskôr sa znova pokúša zistiť stav rušenia a uviesť kanál do prevádzky.

Bedrôtové pripojenie senzorov k PLC

Modul IO DATEAGLE X-treme IO 2730 s krytím IP67 dáva možnosť transformovať štandardné káblové senzory na „bezdrôtové“ snímače. Používa sa v prípadoch, keď treba nasadiť senzory v stiesnených, ťažko dostupných priestoroch alebo na pohyblivých častiach stroja. Modul je dispozícii v rôznych verziách ( 8DI, 8DO, 4DI/4DO, 8AI, 4AI/4AO), ktoré sa pripájajú cez konektory M12. Priamo v module je zabudovaná technológia Bluetooth Low Energy, ktorá zabezpečí spoľah­livý prenos signálov do vzdialenosti 70 m.

Jeho bezdrôtový komunikačný partner je modul DATAEAGLE compact 2730, ktorý je pripojený priamo na zvolenú priemyselnú zbernicu, napr. PROFINET, pripojenú k riadiacemu systému. Tento modul so zabudovaným Bluetooth rozhraním  môže komunikovať nielen s modulom DATAEAGLE X-treme IO 2730, ale aj priamo s bezdrôtovými snímačmi, ktoré podporujú štandard Bluetooth Low Energy.

DATAEAGLE compact 2730 takto prenáša „drôtové“ aj bezdrôtové signály na niektorú zo štandardných priemyselných zberníc, ako PROFIBUS DP, PROFINET, EtherNet/IP, OPC UA, Modbus TCP, POWERLINK, sercos, CANopen, EtherCAT, DeviceNet alebo IO-Link.

 

Pripojenie senzorov do cloudu

Na prenos signálov senzorov do cloudových aplikácií je určený mo­dul DATAEAGLE Compact 2730 cloud. Ten môže tiež spracovať signály bezdrôtových senzorov cez Bluetooth Low Energy alebo signály kla­sických senzorov pripojených cez bezdrôtovú bránu DATAEAGLE X-treme IO 2730. Navyše môže údaje prenášať na internet pomocou karty eSIM, ktorú akceptuje väčšina poskytovateľov GSM vo svete.

DATAEAGLE compact 2730 cloud ponúka viacero možností pripojenia, napríklad 2G, 3G, 4G, LoRA alebo MeshNetwork. Hodnoty sú prenášané na  online portál (Device Cloud), ktorý umožňuje spravovať zariadenia a prenášať údaje cez rozhranie API do vášho dátového centra alebo systému ERP.

 

Napíšte nám