Zastúpenie firiem Vipa, Deltalogic, Profichip, Ewon, Procentec a Weintek. Predaj HW, tvorba SW, inžinierska činnosť.

VIPA PROFINET CPU - 4 komunikačné porty: PROFINET I/O, Ethernet PG/OP, PROFIBUS, MPI

Adaptéry NetLink aj pre Windows7 a TIA Portal

eWON COSY - pripája PLC cez internet ešte jednoduchšie

COMbricks - PROFIBUS trvale pod dohľadom

eMT3000 - nový rad dotykových panelov

Brány ADFWeb - pre všetky sériové a ethernetové protokoly

ControlSystem

PROFINET Diagnostic DUO

PROFINET DiagnosticDUO
Komplexné riešenie pre monitoring a diagnostiku PROFINET

Spoľahlivá a bezporuchová komunikácia je nevyhnutnou podmienkou plynulosti výroby. Spoločnosť Indu-Sol GmbH si stanovila cieľ, vyvíjať prostriedky určené pre objektívne hodnotenie kvality a stability priemyselných sietí. Najnovším výsledkom tohto vývoja v oblasti monitoringu sietí PROFINET a Ethernet je kombinované riešenie pre diagnostiku a topológiu s názvom  PROFINET Diagnostic DUO. Riešenie efektívne pomáha pracovníkom údržby pri diagnostike, pretože funguje ako navigačný systém v komunikačnej sieti výrobného zariadenia. Vďaka live topológii a diagnostike prvkov  je možné v reálnom čase sledovať  umiestnenie a „zdravotný stav“ každého komponentu siete.  Tieto funkcie zabezpečuje program pre sledovanie topológie siete PROScan Active súčasne s analyzátorom PROFInet-INspektor, ktorý je zodpovedný za diagnostiku siete.

Live topológia siete + diagnostický nástroj

PROscan Active  umožňuje vo veľmi krátkom čase podrobne zmapovať siete PROFINET a Ethernet.  SW skenuje profinetovú sieť počas prevádzky v nastaviteľných časových intervaloch a vytvára živý grafický plán topológie. Sú v ňom zahrnuté informácie o menách , IP príp. MAC adresách, aktuálnom obsadení portov, dĺžke káblov a upozornenia na výpadky. Okrem toho poskytuje v prehľadnej forme ďalšie informácie o účastníkoch siete ako sú HW a SW verzie, objednávacie číslo, názov a typ zariadenia. HW požiadavky PROscan Active sú optimalizované tak, aby mohol pracovať aj na panelových PC, nezávisle od ich výrobcu.

Stav účastníkov siete na prvý pohľad

V spojení s diagnostickým nástrojom PROFInet-INspektor je možné v pláne topológie vidieť  stav jednotlivých komponentov siete. Status účastníkov je graficky znázornený farbami semafóru (zelená, žltá a červená).  PROFInet-INspektor podľa nastavených kritérií zaznamenáva a archivuje všetky udalosti v sieti týkajúce sa účastníka. Súčasne poskytuje informácie o kritériách kvality komunikácie ako napríklad jitter (oneskorenie paketov) alebo  zaťaženie siete.

www.controlsystem.sk

Napíšte nám