Zastúpenie firiem Vipa, Deltalogic, Profichip, Ewon, Procentec a Weintek. Predaj HW, tvorba SW, inžinierska činnosť.

VIPA PROFINET CPU - 4 komunikačné porty: PROFINET I/O, Ethernet PG/OP, PROFIBUS, MPI

Adaptéry NetLink aj pre Windows7 a TIA Portal

eWON COSY - pripája PLC cez internet ešte jednoduchšie

COMbricks - PROFIBUS trvale pod dohľadom

eMT3000 - nový rad dotykových panelov

Brány ADFWeb - pre všetky sériové a ethernetové protokoly

ControlSystem

Dataeagle - značka spoľahlivej bezdrôtovej komunikácie

DATAEAGLE - značka spoľahlivej bezdrôtovej komunikácie

Rádiový prenos údajov  v priemyselnej automatizácii musí byť rovnako spoľahlivý ako spojenie realizované cez kábel.  Toto tvrdenie platí o to viac, ak sa jedná o pohyblivé zariadenia ako skladové zakladače alebo žeriavy, pri ktorých sú kladené zvýšené kritériá na bezpečnosť. Modulárny systém DATAEAGLE  pozostáva dnes z viacerých typových radov a umožňuje realizovať bezdrôtové spojenie s rôznymi rádiovými technológiami ako WLAN, Bluetooth, DECT, 869 MHZ alebo 469 MHz tak, aby bola dosiahnuté požadovaná kvalita a vzdialenosť prenosu.

DE 2000 - rádiové spojenie riadiacich systémov

Pre spojenie riadiacich systémov s využitím rôznych komunikačných protokolov je určená séria DATAEAGLE 2000.  Jedna rádiová komunikačná sieť môže mať až 100 účastníkov, pričom moduly sú vybavené rôznymi komunikačnými rozhraniami pre styk s PLC ako PROFIBUS DP, MPI, PPI, PROFINET, Sinec L1 pre S5, 3964R alebo Modbus.  Takto vybudované rádiové spojenie umožňuje výmenu údajov aj medzi riadiacimi systémami ktoré komunikujú  cez  rôzne komunikačné rozhrania. Hoci DATAEAGLE 2000 má za sebou dlhoročnú úspešnú cestu, jeho vývoj pokračuje ďalej. Novinkami sú PROFINET device pre pripojenie k PLC alebo možnosť použitia 5GHz WLAN pásma alebo GPRS spojenia.

 

DE 3000DE 4000  - bezdrôtový PROFIBUS a PROFINET ako cez kábel

V ponuke dodávateľov pre priemyselnú automatizáciu možno nájsť viacero rádiových zariadení, ktoré deklarujú podporu protokolov reálneho času ako je PROFIBUS DP. Väčšina z nich je postavená na tzv. transparentnom prenose so zmeneným timingom, čo znamená, že cez rádio sú prenášané všetky telegramy siete. Takéto riešenie vyžaduje úpravu nastavenia siete  a zníženie komunikačnej rýchlosti  (45 kBit/s), pričom aj krátke zarušenie rádiovej siete znamená výpadok a zastavenie prevádzky. Modulárny systém DATAEAGLE 3000 je tvorený inteligentnými rádiovými stanicami ktoré sú pripojené na metalickej sieti PROFIBUS s rýchlosťou 1,5 MBit/s. Pomocou rádia sa však pre­nášajú len optimalizované informácie určené výhradne pre stanice na rádiom oddelenej časti siete, čo má vplyv na vysokú  rýchlosť aktualizácie údajov.  Krátkodobé prerušenie rádiového spojenia iba oneskorí prenos údajov medzi stanicou Master a Slave, ale nespôsobí  poruchu a výpadok pripojených staníc.
 

Podobný princíp riešenia je využitý aj pri prenose paketov siete PROFINET RT pre ktorú je určený rad DATAEAGLE 4000. Rádiové stanice sú pripojené cez štandardný PROFINET port s rýchlosťou 100Mbit/s a v závislosti od použitej rádiovej technológie (2,4GHz Bluetooth alebo 869 MHz) umožňujú na vzdialenosť do 3km pripojiť k jednému rádiovému modulu až 7 staníc PROFINET Device.

DATAEAGLE 3000 a DATAEAGLE 400 ponúkajú viacero variantov spojenia, ktoré sa líšia použitou rádiovou technológiou a počtom pripojiteľných sta­níc. Všetky verzie sa správajú tak, akoby bolo spojenie realizované štandardným káblom. Preto PROFIBUS DP Master  resp. PROFINET Controller nevyžadujú pri použití rádiového spojenia žiadne špeciálne nastavenia.

 DE 7000 - internet vecí v priemysle
Najnovším príspevkom spoločnosti Schildknecht do programu Industry 4.0 je rad DATAEAGLE 7000 určený pre zber údajov a riadenie cez internet. Cenovo výhodné moduly v odolnom prevedení sa pripájajú do internetu pomocou GSM a univerzálnej celosvetovo akceptovanej SIM karty. Aplikácie  pre zber údajov v určených časových intervaloch, diagnostické hlásenia vzdialených zariadení, meranie hladiny alebo ovládanie čerpadiel je realizovateľné komfortne a zároveň bezpečne s využitím moderných kryptovacích algoritmov.

 

Spoľahlivosť a bezpečnosť

Od roku 1993 vyrába spoločnosť Schildknecht AG priemyselné bezdrôtové riešenia u ktorých sa požiadavka na priemyselnú odolnosť a bezpečnosť stala štandardom.  Modulárne systémy DATAEAGLE umožňujú realizovať spoľahlivé a voči rušeniam odolné bezdrôtové spojenie priemyselnými zbernicami PROFIBUS, PROFINET alebo CAN. Program Industry 4.0 priniesol úplne novú oblasť bezdrôtových aplikácií, ktoré sú orientované na komunikáciu cez internet a cloud služby. Inovatívne cloudové riešenie riadenia a zberu údajov DATAEAGLE 7000, budú podrobnejšie predstavené  v ďalších publikáciách.