ControlSystem

Základný popis

COMbricks – automatizačný systém pre PROFIBUS a PROFINET

COMbricks je prvý automatizačný systém pre PROFIBUS a PROFINET, ktorý spája v jednom zariadení sieťové komponenty, permanentný monitoring s analyzátorom ProfiTrace a vzdialené vstupy / výstupy. 
 

Systém COMbricks je určený hlavne pre

 • nepretržité prevádzky a výrobné linky
 • optimalizáciu servisu a jeho prevenciu
 • prevádzky s viac PROFIBUS sieťami
 • prevádzky, kde sa predpokladá odpájanie a pripájanie zariadení (napr. meničov, čerpadiel alebo meracích prístrojov) počas prevádzky systému

 

COMbricks umožňuje vytvoriť

 • modulárny systém opakovačov a rozbočovačov pre 1 až 4 rôzne siete PROFIBUS
 • permanentný diaľkový monitoring kvality PROFIBUS sietí so zasielaním hlásení cez e-mail
 • diaľková on-line analýza a diagnostika PROFIBUS sietí cez webový prehliadač
 • gateway medzi sieťami PROFIBUS, PROFINET a v rámci nich
 • redundantnú PROFIBUS sieť
 • optickú PROFIBUS sieť
 • PROFIBUS sieť do výbušného prostredia
 • vzdialené vstupy / výstupy na sieti PROFIBUS
 • vzdialené vstupy / výstupy na sieti PROFINET

 

COMbricks pozostáva z týchto častí

 • hlavná stanica s integrovaným analyzátorom ProfiTrace OE a web serverom
 • 1 a 2-kanálové opakovače (repeatre) pre PROFIBUS
 • repeatre s integrovaným osciloskopom pre PROFIBUS
 • optické repeatre pre PROFIBUS
 • repeatre do výbušného prostredia
 • stanice PROFIBUS DP Slave
 • stanice PROFINET IO Device
 • moduly pre vzdialené I/O
 • zadná zbernica (Backplane)

Uvedené časti možno vzájomne spájať až do počtu 10 alebo 32 modulov. Kombináciou hlavnej stanice, zadnej zbernice a ďalších modulov (opakovače, PROFIBUS DP Slave, PROFINET IO Device a vzdialené I/O) možno vytvoriť systém s požadovanými vlastnosťami. 

jordan release dateSneakers

Elektrické vlastnosti systému COMbricks

 • moduly možno pripájať / odpájať počas prevádzky, tzv. Hot swap
 • umožňuje pripojiť max. 32 modulov, z toho max. 10 modulov High Speed (Repeater, PROFIBUS DP Slave, PROFINET IO Device)
 • napájacie napätie 24VDC (11÷26 VDC)

Mechanické vlastnosti

 • montáž na DIN lištu
 • krytie IP 20
 • pracovná teplota: 0 až +60 °C
 • rozmery: 140 x 110 x 25 mm
 • váha: 150 g

 

 
Napíšte nám