ControlSystem

SCOPE Repeater 1ch

COMbricks – Opakovač s digitálnym osciloskopom

Modul jedno-kanálového RS-485 opakovača s integrovaným digitálnym osciloskopom.Komunikačné jadro opakovača COMbricks poskytuje všetky výhody zariadení ProfiHub A5/B5 a Repeater B1, t.j. skratovú odolnosť segmentov PROFIBUS DP, digitálnu filtráciu rušenia a neobmedzené radenie do kaskády.

Osciloskop a komunikačný kanál (segment) opakovača je priamo prepojený s analyzátorom ProfiTrace OE v hlavnej stanici (platí pre typy staníc 1B/1C).

Osciloskopické priebehy signálov a údaje o amplitúde sú okamžite k dispozícii z každého SCOPE Repeatera cez web server v hlavnej stanici.

Modul SCOPE Repeatera meria priebehy signálov tých staníc, ktoré sú pripojené na jeho segment. 

Systém COMbricks umožňuje pracovať so 4 rôznymi sieťami PROFIBUS súčasne. Číslo siete sa nastavuje pomocou DIP prepínačov pre každý kanál opakovača.

Moduly možno pripájať / odpájať počas prevádzky, tzv. funkcia Hot swap. 
 

bridgemediaNike

Elektrické vlastnosti

 • jeden galvanicky izolovaný kanál siete (segment)
 • obnovuje a zosilňuje komunikačný signál
 • digitálne filtruje rušenia a poruchy signálu
 • ochrana proti skratu v každom segmente
 • porucha signálu v jednom segmente neovplyvňuje ostatné segmenty
 • 1200 m dĺžka kábla (závisí od prenosovej rýchlosti)
 • 31 zariadení na každý kanál (segment)
 • neobmedzený počet opakovačov v sériovom alebo kaskádovom zapojení
 • prúdová spotreba 500 mA

 

Osciloskop

 • vzorkovacia frekvencia: 192 MHz
 • citlivosť: 50mV
 • merací rozsah: od -6,4 V do +6,4V (diferenčný)

 

Web server - samostatne pre každý SCOPE Repeater

 • on-line priebehy signálu pre každú pripojenú stanicu na sieti
 • stĺpcový graf amplitúd signálu pripojených staníc
 • automaticky rozpoznáva chybný tvar signálu (zákmity,...)
 • e-mail notifikácia pri chybnom tvare signálu alebo poklese jeho amplitúdy

 

Podpora protokolov

 • transparentný pre všetky protokoly PROFIBUS DP
 • prenosová rýchlosť od 9,6 Kbps do 12 Mbps s automatickou detekciou
 • nepotrebuje nastavenie adresy
 • redundancia siete (voliteľná)

 

Mechanické vlastnosti

 • kanál (segment) má vypínateľný terminátor
 • možnosť pripojiť 10 modulov opakovačov ku jednej hlavnej stanici
 • diagnostické LED indikujúce stav siete pre každý kanál
 • DIP prepínače pre voľbu siete (Network 1 až 4) a aktivovanie redundancie (on/off)
 • pripojenie PROFIBUS káblov cez vyberateľné skrutkové svorky
 • konektor DB9 pre diagnostiku alebo pripojenie jedného kanála
 • montáž na DIN lištu
 • krytie IP 20
 • pracovná teplota: 0 až +60 °C
 • rozmery: 140 x 110 x 25 mm
 • váha: 120 g
Prstom posuňte tabuľku doľava
Kód
Popis
Cena
Obrázok
Dopyt
101-201210

SCOPE Repeater

1 new segment, RS 485 PROFIBUS SCOPE repeater module with integrated quality-oscilloscope for 12 Mbps with diagnostic LEDs and redundancy feature.
Bus connection is utilized by screw terminals and additional DB9 connector.
For 1 segment, 31 devices per channel, Termination,
1x Backplane socket.


800 €
Napíšte nám