ControlSystem

Fit4PROFINET

Spoľahlivá prevádzka zariadenia s kufrom Fit4PROFINET

S kufrom Fit4PROFINET ste plne vybavený a pripravený na údržbu a odstraňovanie porúch, aj na akceptačný test v sieťach PROFINET. Položte dnes základy pre budúcu stabilnú prevádzku.

Kufor Fit4PROFINET obsahuje:

  • PROFINET-INspektor® NT pasívny analyzátor komunikácie,

  • PROscan® Active V2 aktívny skener topológie, stavu portov a PN zariadení,

  • PROmanage® NT centralizovaný databázový monitorovací softvér,

  • PROmesh P9 a PROmesh P20 - plne manažované PROFINET/Ethernet prepínače najvyššej výkonovej triedy Netload Class III s integrovanou diagnostikou,

  • PROnetplan nástroj pre návrh topológie siete pred jej realizáciou,

  • PROnetload generátor záťaže pre testovanie existujúcej PROFINET siete.

Výhody pre vás:

  • stav systému PROFINET na prvý pohľad vďaka intuitívnemu webovému rozhraniu, ktoré farebne zobrazuje stav zariadení a siete,

  • možnosť automatickej údržby - prediktívna údržba vychádzajúca zo skutočného stavu siete,

  • včasné varovanie - upozornenie pri výskyte abnormalít a prekročení definovaných hraničných hodnôt,

  • skrátenie času potrebného na preberacie skúšky, uvedenie do prevádzky a odstraňovanie porúch.

 

Prstom posuňte tabuľku doľava
Kód
Popis
Obrázok
Dopyt
114010011

Fit4PROFINET

1x PROmesh P9 114110190
1x PROmesh P20 114110150
1x PROFINET INspektor® NT 124030100
1x PROscan® Active V2 (základná licencia*) 117000053
1x PROmanage® NT (licencia pre 80 portov*) 117000104
8x PROFINET konektor RJ45 (180°) 114030003
4m PROFINET kábel Cat5 (Typ B - flexibel) 114060001
1x Patch kábel 2m (zelený) 124080004
* väčšie licencie na dopyt


Napíšte nám