Zastúpenie firiem Vipa, Deltalogic, Profichip, Ewon, Procentec a Weintek. Predaj HW, tvorba SW, inžinierska činnosť.

VIPA PROFINET CPU - 4 komunikačné porty: PROFINET I/O, Ethernet PG/OP, PROFIBUS, MPI

Adaptéry NetLink aj pre Windows7 a TIA Portal

eWON COSY - pripája PLC cez internet ešte jednoduchšie

COMbricks - PROFIBUS trvale pod dohľadom

eMT3000 - nový rad dotykových panelov

Brány ADFWeb - pre všetky sériové a ethernetové protokoly

ControlSystem

Prúdy v tienení – podceňovaný problém v priemyselnej komunikácii

Pri diagnostike priemyselných komunikačných sietí je dobré využívať metódu, ktorá je bežná hlavne u ázijských typov medicíny a to, že namiesto liečenia symptómov, je potrebné vyšetriť celý “systém“.  Zvlášť to platí, ak kvalitu komunikácie ovplyvňujú vonkajšie vplyvy ako sú napr. elektromagnetické rušenia. 

 

S rastúcim využívaním modernej vysokofrekvenčnej výkonovej elektroniky (frekvenčné meniče, usmerňovače, spínané zdroje,..) rastú aj nároky na dodržanie pravidiel elektromagnetickej kompatibility (EMC).  Podľa štatistického vyhodnotenia viac ako 700 servisných zásahov, ktoré realizovala firma Indu-Sol GmbH v roku 2016, príčiny až 35,5% porúch komunikácie súviseli s EMC.  Pritom je zaujímavé, že pri zadávaní požiadavky na servis iba 5% zákazníkov uvádzalo EMC  ako pravdepodobnú príčinu problémov.

Čo tečie v tienení komunikačného kábla

Úlohou tienenia komunikačného kábla je znížiť  vplyv externých rušení na kvalitu komunikačného signálu. V prípade rušení spôsobených elektromagnetickým poľom napr. blízko uložených silových káblov,  elektromagnetická indukcia generuje v tieniacej slučke komunikačného kábla elektrický prúd, ktorý svojim poľom bráni rušeniu signálových vodičov.  Aby tento princíp tzv. aktívneho tienenia správne fungoval, treba nielen zapojiť tienenie na oboch koncoch vedenia, ale tiež zabezpečiť  dostatočne nízku impedanciu celej tieniacej slučky tak, aby neprekročila max. doporučenú hodnotu.

Odpor verzus impedancia   -  blúdivé prúdy v tieniacich vedeniach

Väčšinu problémov v komunikácii však netvoria rušenia spôsobené elektromagnetickým poľom, ale tzv. blúdivé prúdy, ktoré sa dostanú do tienenia priamym galvanickým spojením. Typickým príkladom vzniku blúdivých prúdov v priemysle sú induktívne a kapacitné prúdy v PE vodiči motorového kábla, ktoré namiesto toho aby sa vracali do zdroja  cez systém potenciálového vyrovnania, ktorý je na to určený, tečú práve tienením komunikačných káblov. Tieto vysokofrekvenčné prúdy neprechádzajú  cestou najmenšieho ohmického odporu, ale presne podľa zákonov elektrotechniky tečú cestou najmenšej impedancie.  Aj v prípade, že systém vyrovnania potenciálov je realizovaný podľa normy a s dostatočne  nízkou ohmickou hodnotou, pre tieto prúdy je cesta nízkoimpedančným tienením komunikačného kábla  oveľa  „atraktívnejšia“.  Za určitých okolností môže dosiahnuť prúd PE vodiča až 10% hodnoty fázového prúdu, čo už môže veľmi negatívne ovplyvniť komunikačné siete inštalované v blízkosti. Smerodajné hodnoty impedancie pri frekvencii 2kHz sú 0,6 Ohm pre tieniacu slučku komunikačného kábla a 0,3 Ohm pre systém potenciálového vyrovnania. Hodnota prúdu v tienení komunikačného kábla by potom nemala prekročiť hodnotu 40mA.

Meranie a vyhodnotenie rušivých vplyvov

Základným prístrojom pre meranie prúdov v tienení sú kliešte EMCheck® LSMZ I, ktoré merajú prúd v dvoch frekvenčných pásmach 50/60Hz ako aj 5Hz až 1 kHz v rozsahu 30μA - 100A. Na meranie impedancie tieniacej slučky sú určené kliešte EMCheck® MWMZ II s dvoma cievkami, ktoré merajú impedanciu pomocou prúdového impulzu frekvencie 2kHz.