Zastúpenie firiem Vipa, Deltalogic, Profichip, Ewon, Procentec a Weintek. Predaj HW, tvorba SW, inžinierska činnosť.

VIPA PROFINET CPU - 4 komunikačné porty: PROFINET I/O, Ethernet PG/OP, PROFIBUS, MPI

Adaptéry NetLink aj pre Windows7 a TIA Portal

eWON COSY - pripája PLC cez internet ešte jednoduchšie

COMbricks - PROFIBUS trvale pod dohľadom

eMT3000 - nový rad dotykových panelov

Brány ADFWeb - pre všetky sériové a ethernetové protokoly

ControlSystem

NetTEST II - tester kabeláže a analyzátor PROFIBUS

NetTEST II - tester kabeláže a analyzátor PROFIBUS

Približne 95% všetkých problémov siete PROFIBUS spôsobuje chyba inštalácie. Je to napríklad zlý stav kábla, nesprávne ukončenie, konektory alebo ich montáž. Následkom takejto chyby sú sporadické výpadky siete, ktoré môžu byť spôsobené napr. zvýšeným elektromagnetickým rušením.  Hľadanie problémového miesta  je veľmi komplikované, pretože porucha sa vyskytuje náhodne alebo sa prejavuje výpadkom stanice na úplne inom mieste. NetTEST II  dokáže lokalizovať miesto chybnej inštalácie a výrazne tým zjednodušiť prácu údržbárov.  Testovanie prebieha  v troch krokoch. Pri prvom meraní zisťuje NetTEST II  impedanciu kábla a stav signálových vodičov vrátane  tienenia. Miesto skratu alebo prerušenia je zobrazené na displeji prístroja priamo v metroch od miesta merania. V ďalších krokoch sa testuje správnosť ukončenia oboch koncových bodov meraného segmentu siete.  
Pozitívny výsledok merania inštalácie  je základným predpokladom pre správne fungovanie siete PROFIBUS. Ak sa napriek tomu nepodarí problém odstrániť,  je potrebné vyhodnotiť kvalitu komunikácie.  Analyzátor, integrovaný v tom istom prístroji dokáže zmerať  úroveň signálov jednotlivých staníc siete vrátane napäťových špičiek, ktoré sú príznakom neprípustného odrazu vo vedení. Zároveň pre každú stanicu zvlášť identifikuje poškodené, opakované alebo diagnostické telegramy. Všetky namerané údaje sa ukladajú v internej pamäti prístroja a po pripojení k PC sú k dispozícii vo forme kompletného diagnostického protokolu.

NetTEST II je ručný, mobilný prístroj, pomocou ktorého je možné realizovať kompletnú diagnostiku kabeláže a zároveň overiť kvalitu komunikácie. Je vhodný  tak pre pracovníkov údržby ako aj pre dodávateľov, ktorí potrebujú overiť stav siete PROFIBUS v dodávaných strojoch a zariadeniach.

ControlSystem, s.r.o.

Napíšte nám