Zastúpenie firiem Vipa, Deltalogic, Profichip, Ewon, Procentec a Weintek. Predaj HW, tvorba SW, inžinierska činnosť.

VIPA PROFINET CPU - 4 komunikačné porty: PROFINET I/O, Ethernet PG/OP, PROFIBUS, MPI

Adaptéry NetLink aj pre Windows7 a TIA Portal

eWON COSY - pripája PLC cez internet ešte jednoduchšie

COMbricks - PROFIBUS trvale pod dohľadom

eMT3000 - nový rad dotykových panelov

Brány ADFWeb - pre všetky sériové a ethernetové protokoly

ControlSystem

Vzdialená správa PLC

10.03.2020

10 vecí, ktoré by ste mali vedieť o eCatcheri (VPN klient)

# 1  eCatcher Online Help
Stlačením klávesu "F1" v aplikácii eCatcher alebo kliknutím na ikonu "?" v pravom hornom rohu sa otvorí online pomocník eCatcher venovaný stránke alebo téme, na ktorej sa práve nachádzate.
Online pomocník eCatcher priamo >>

# 2 - Prispôsobte si popis Ewonu
V rámci rozhrania eCatcher je možné prispôsobiť 3 stĺpce, napr. krajinu, kde je Ewon umiestnený, názov projektu...
Jasný popis na každom vzdialenom Ewone umožňuje jednoduchú identifikáciu. Tento popis môžete použiť aj na filtrovanie vo vyhľadávacom paneli v eCatcher, eCatcher Mobile (Google Android, Apple iOS) alebo M2Web.
V predvolenom nastavení sa tieto stĺpce nazývajú "Custom Field 1,2 a 3". Toto nastavenie sa nachádza v ponuke:
"Account > Advanced settings > Custom Fields > Modify". Vlastné polia môžu byť premenované na meno zákazníka - miesto, názov miesta, typ stroja.

Užitočné informácie: môžete si pridať ďalšie preddefinované stĺpce, napríklad verziu firmvéru alebo informácie o sieti.

# 3 - Ewon Logbook
Pre každé zariadenie Ewon vo vašom účte je k dispozícii denník. Po pripojení k Ewonu môžete do denníka písať ďalšie správy kliknutím na "Pridať správu" v okne aktívneho pripojenia. Logbook môžete zobraziť aj vtedy, ak nie ste pripojení, jednoduchým kliknutím na ikonu. Používateľské správy, pripojenia a ďalšie udalosti sa zobrazujú v rovnakom logu. Pomocou filtra môžete z protokolov vytriediť konkrétne udalosti. Logy môžete exportovať, filtrovanť alebo kompletovať ako súbor CSV alebo TXT.

# 4 - Talk2M stránka stavu
Servery Talk2M sú monitorované technikmi 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Webová stránka Talk2M Status odráža stav infraštruktúry Talk2M v reálnom čase. Všetky poruchy alebo servisné zásahy sú hlásené. O plánovanej údržbe sa dozviete e-mailom.
Talk2M Status >>

# 5 - Talk2M Connection Checker
Perfektným nástrojom na overenie, či vaše pripojenie WAN použité pre váš Ewon alebo eCatcher môže poskytnúť úplný prístup k službám Talk2M.
Tento nástroj stiahnete tu: Ewon Downloads
Viac informácií v odkaze: Talk2m Connection Checker 3.0

# 6 - Dvojfaktorové overenie
Obvyklé overovanie sa vykonáva prostredníctvom SMS, ale môže sa vykonať aj overením vyhradeného počítača, ktorý sa použije ako druhý dôveryhodný autentifikačný faktor.

# 7 - Zobrazie Ewonov na mape
Namiesto klasického zoznamu môžete zobraziť všetky zaregistrované Ewony na mape sveta. Geolokácia nie je na základe GPS technológie, takže je kompatibilná so všetkými zariadeniami Ewon. Poloha sa získa buď prostredníctvom celulárnej siete alebo v korelácii s informáciami od poskytovateľov internetových služieb alebo Wi-Fi smerovačom. Ručné nastavenie je možné, ak odhadovaná poloha nie je dostatočne presná alebo pre skupinové zobrazenie. Z dôvodu ochrany osobných údajov môže byť geolokácia zariadení deaktivovaná buď pre celý účet, alebo len pre konkrétny Ewon.

# 8 - Registrácia Ewonu na inom účte Talk2M
Z bezpečnostných dôvodov a kvôli zabráneniu zneužitia prevádzky zariadení Ewon, nemôžete zaregistrovať Ewon k inému účtu Talk2M. Server Talk2M automaticky zamietne žiadosť o registráciu (prístup bol odmietnutý).
Ak chcete znova priradiť Ewon k inému účtu Talk2M, musí správca účtu najskôr odstrániť Ewon z bývalého účtu Talk2M.
Ďalšie informácie o riešení problémov:
troubleshooting: 33234 - t2m-Access denied.

# 9 - Reporty
Pre mnoho organizácií je schopnosť sledovať, kto sa pripája k rôznym vzdialeným strojom a zariadeniam, dôležitou súčasťou ich podnikateľskej praxe. Talk2M poskytuje správy administrátorom účtov, aby sledoval aktivitu svojich účtov. Zistite, ako exportovať mesačné prehľady v tomto videu >>

# 10 - Prispôsobte si prístup k Talk2M
Portál M2Web si môžete prispôsobiť tak, aby odrážal identitu vašej spoločnosti. Prístup M2Web môže byť plne integrovaný do webovej stránky tretej strany prostredníctvom Iframe. Táto funkcia sa volá
M2Web Logo Program a môžete ju nakonfigurovať priamo z aplikácie eCatcher.

 

11.02.2020

Talk2M Connection Checker

Ewon pomáha zákazníkom dosiahnuť úspešné diaľkové pripojenie k strojom a zariadeniam. Vytvoril súbor otázok a odpovedí (FAQ)  pre prípravu vzdialeného prístupu.

Connection Checker Talk2M je bezplatný nástroj na testovanie pripojenia Talk2M, ktorý ponúka výhody ako:
• rýchly test a overenie VPN pripojenia k 20+ Talk2M serverom,
• diagnostiku a určenie prekážok pripojenia,

• log file je možné použiť pre ďalšie riešenie problémov,
• nevyžaduje sa žiadna inštalácia, jednoducho nástroj spustite!
Spoľahlivý a podrobný test pripojenia vám pomôže pri úspešnom nasadení vzdialeného prístupu k vašim strojom a zariadeniam!

Download Connection Checker Talk2M >>

ISO 27001 je pre HMS viac ako certifikácia, je to firemná kultúra

HMS vyvíja riešenia Ewon v súlade s normou ISO 27001, čím demonštruje vysokú bezpečnosť svojich produktov. Ako jeden z najznámejších štandardov v oblasti IT poskytuje norma ISO 27001 požiadavky na systém riadenia informačnej bezpečnosti (ISMS), ktorý umožňuje:

• zaručiť súlad riešení s najnovšími predpismi,
• zabezpečiť vysokú úroveň školení v oblasti kybernetickej bezpečnosti pre svojich zamestnancov,
• optimálne riadenie a vyváženie rizík.
Viac info o ISO27001 >>

26.11.2019

Odporúčame aktualizáciu firmvéru Ewon na verziu 14.0s01

Verzia firmvéru Ewon 14.0s0 obsahovala nielen vylepšenia a opravy, ale počas procesu aktualizácie sa vyskytol problém ovplyvňujúci historické údaje.

Komu je určená táto správa?
Nasledujúci obsah sa zameriava na používateľov, ktorí si stiahli firmvér 14.0s0, zatiaľ ale neaktualizovali svoje Ewon zariadenia.

Odporúčame odstrániť súbor firmvéru 14.0s0 a stiahnuť najnovšiu verziu: 14.0s01. Pretože firmvér 14.0s0 už nie je možné stiahnuť, všetci ostatní používatelia môžu bez problémov aktualizovať svoje zariadenia Ewon na 14.0s01.

Problém spočíva v strate historických údajov (historických protokolov, udalostí a historických alarmov) uložených v Ewone pred aktualizáciou firmvéru na verziu 14.0s0.

Problém nastane za týchto o podmienok:

  • Ewon už má uložené historické údaje,
  • používateľ robí upgrade Ewonu z firmvéru v13 # s # (alebo nižšieho) na verziu 14.0s0.

Ak sa tento problém vyskytne, v denníku udalostí sa zobrazí nasledujúca správa: Neplatná veľkosť BG.
Aj v prípade vymazania historických údajov, Ewon napriek tomu beží, ako by po aktualizácii mal.

To znamená, že ak máte Ewon „out-of-the-box“, alebo ak váš Ewon nemá historické údaje, nehrozí žiadne riziko pri spustení firmvéru 14.0s0.

Aké je riešenie?
Firmvér 14.0s01 je náhradou za verziu 14.0s0.
V závislosti od zvoleného procesu aktualizácie existujú rôzne riešenia:

  •  ak pri uvedení do prevádzky použijete FTP alebo SD kartu:

         - vymažte súbor firmvéru 14.0s0,
         - stiahnite si firmvér 14.0s01 (buď prostredníctvom eBuddy alebo vyhradenej webovej stránky).
         - pokračujte v uvedení do prevádzky.

  • s použitím eBuddy:

         - aktualizujte softvér eBuddy (Tools > Update eBuddy): FW 14.0s0 bude označený ako zastaraný,
         -
postupujte ako obvykle - aktualizujte svoj Ewon pomocou eBuddy na FW 14.0s01.

Ak ste už svoj Ewon aktualizovali na verziu FW 14.0s0, odporúčame aktualizáciu na firmvér 14.0s01.

Na záver:
Firmvér 14.0s01, ktorý je k dispozícii v eBuddy obsahuje nasledujúce opravy >>

04.11.2019

Talk2M Easy Setup

HMS Networks vydal nové funkcie v rámci cloudovej služby Talk2M®Easy Setup pre produkty Ewon®, ktoré sú zamerané na uľahčenie zabezpečeného pripojenia k vzdialenému stroju pre výrobcov strojov a koncových používateľov.
Používatelia môžu využiť
ešte ľahšiu a bezpečnejšiu konfiguráciu, inštaláciu a pripojenie vzdialeného zariadenia vďaka novým funkciám a vylepšeniam v aktualizovaných verziách dvoch kľúčových softvérových komponentov v rámci aplikácie Talk2M Easy Setup:

  • Nová verzia nástroja Connection Checker poskytuje jasnú diagnostiku a správy o stave pripojenia a výkone medzi strojmi pripojenými k Ewon a cloudovou službou vzdialeného prístupu Talk2M.
    Používatelia sú informovaní, či bolo pripojenie nadviazané úspešne alebo nie aj o akýchkoľvek problémoch s pripojením. Používateíom tiež pomôžu podrobné informácie o tom, ktoré parametre je potrebné zmeniť, aby sa vyriešil problém s pripojením.
  • Softvér eCatcher Remote Access bol aktualizovaný, aby identifikoval konflikty IP adries a ponúka možnosti automatického "liečenia", ktoré vyvinula HMS na základe bežných problémov s pripojením na internet v teréne.
    Okrem toho eCatcher teraz obsahuje aj novú bezpečnostnú funkciu, ktorá umožňuje používateľom šifrovať konfiguračné súbory Talk2M Easy Setup vrátane napr. nastavenia internetového pripojenia.