ControlSystem

Základný popis

Pri rádiovom prenose sa používa patentovaný algolritmus, alebo inak preprocesing. Fieldbusové dátové pakety sa rozložia do drobných informácií a analyzujú sa. Cez bezdrôtovú komunikáciu prechádzajú iba filtrované informácie. Na druhej strane sa prenesené informácie preprocesingom spoja opäť do fielbusového paketu. Tento mechanizmus vie zabezpečiť, že pri výpadku komunikácie do povoleného času preprocesing generuje fieldbusové pakety a komunikácia na fieldbuse nevypadne. Výpadok nastáva až po strate komunikácie nad povolený čas. Takýto spôsob komunikácie je veľmi stabilný a je vhodný aj pre použitie v ProfiSafe. K dsipozícii je rozširená diagnostika spojenia.

The World is Wireless - brožúra

Príklady použitia v praxi

Antenna 101 (všetko o anténach, inštalácii, príklady použitia...)

Antenna 101 whitepaper

Wireless 101 whitepaper

Napíšte nám