ControlSystem

ProfiSwitch X5

5-kanálový opakovač s voľne nastaviteľnou prenosovou rýchlosťou.

ProfiSwitch X5 sa líši od všetkých existujúcich opakovačov pre sieť PROFIBUS na trhu tým, že umožňuje nastaviť prenosovú rýchlosť pre každý kanál samostatne. Jednoduchý otočný prepínač prenosovej rýchlosti pre každý kanál, otvára možnosti pre lacnejšie a spoľahlivejšie aplikácie. Vytvára 5 nových plnohodnotných segmentov siete PROFIBUS DP, zapojených do stromovej alebo hviezdicovej štruktúry.

Prenosová rýchlosť PROFIBUS je nastavená pri konfigurácii pevne pre celú sieť. Toto je prekážkou v prípade, ak jednotlivé segmenty požadujú individuálne nastavenie rýchlosti. Inovatívna technológia použitá v ProfiSwitch X5 prevedie komunikáciu hlavného segmentu na voliteľné prenosové rýchlosti pre každý nový segment siete. ProfiSwitch X5 môže byť použitý v nových aplikáciách, ale aj v existujúcich sieťach, kde je potrebná redukcia alebo zmena prenosových rýchlostí. 

 

Príklady použitia:

 • príliš veľká dĺžka kábla pre prenosovú rýchlosť, na ktorej beží hlavný segment siete
 • nekvalitná kabeláž
 • pripojenie zariadení s nízkou prenosovou rýchlosťou (bezdrôtové, infračervené, PA couplera pod.)
 • zvýšenie odolnosti segmentu voči rušeniu

 

Príklady použitia

MysneakersHome

Elektrické vlastnosti:

 • všetky segmenty sú galvanicky izolované
 • obnovuje a zosilňuje komunikačný signál
 • redundantné napájacie napätie 24VDC (9÷31 VDC)
 • digitálne filtruje rušenia a poruchy signálu
 • ochrana proti skratu v každom segmente
 • porucha signálu v jednom segmente neovplyvňuje ostatné segmenty

PROFIBUS:

 • transparentný pre všetky protokoly PROFIBUS DP
 • vhodné pre PROFIsafe a MPI
 • 1200 m dĺžka kábla (závisí od prenosovej rýchlosti)
 • 31 zariadení na každý segment
 • dva redundantné kanály (option)

Nastavenia kanálov:

 • hlavný segment od 9,6 kbps do 12 Mbps s automatickou detekciou
 • 5 galvanicky oddelených kanálov 9.6 kbps .. 12 Mbps (nastaviteľné pre každý kanál)
 • sieťové parametre 44,5 a 93.75 kbps optimalizované pre PROFIBUS PA
 • 5 opakovaní ( retries) na kanál
 • pri zmene prenosovej rýchlosti nie je potrebné vypnutie napájania

Mechanické vlastnosti:

 • pripojenie segmentov siete cez 9-pinové konektory alebo cez odnímateľné svorkovnice
 • konfigurovateľné uzemnenie tieniacich vodičov
 • každý segment má vypínateľný terminátor
 • alarm kontakt
 • diagnostické LED indikujúce stav siete v každom segmente
 • krytie IP 20
 • pracovná teplota - 25 až +70°C

 

Základné vlastnosti
Prstom posuňte tabuľku doľava
Kód
Popis
Cena
Obrázok
Dopyt
17030X

ProfiSwitch X5

6 Segment variable baudrate repeater with 1 main and 5-channel spur lines for DP networks, IP 20 rated, screw terminals for busconnection and DB9 connectors for maintenance purpose.
- User defined baudrate on the 5 spurlines
- 2 channels optional redundant for line redundancy.


1205 €
Napíšte nám