ControlSystem

ProfiHub B5+

ProfiHub B5+R / B5+RD – 5 kanálový opakovač a rozbočovač PROFIBUS DP

ProfiHub B5+R je flexibilný a robustný opakovač (repeater) s krytím IP20, určený na vytváranie hviezdicovej, resp. stromovej štruktúry siete. Umožňuje vytvoriť až 5 nových plnohodnotných segmentov siete. 

Je priamo určený pre aplikácie, v ktorých sa predpokladá odpájanie a pripájanie zariadení (napr. meničov, čerpadiel alebo meracích prístrojov) počas prevádzky systému.

Funkčne obsahuje 5 galvanicky oddelených opakovačov (repeaterov). Má zdokonalené 12 Mbps jadro, ktoré umožňuje neobmedzené radenie do kaskády. Každý segment má ochranu proti skratu. Dáta v sieti sú neustále monitorované na výskyt rušenia, ktoré je digitálne odfiltrované. ProfiHub tak okrem zosilnenia aj skvalitňuje signál v sieti PROFIBUS DP!

ProfiHub B5+RD má navyše zabudovaný analyzátor, ktorý sleduje všetky komunikačné telegramy prostredníctvom DP Slave. DP Slave poskytuje pre PLC (DP Master) detailné diagnostické údaje o stave komunikácie, o redundantných kanáloch, ako aj ďalšie užitočné informácie. Diagnostické informácie známe z prenosných analyzátorov Profitrace (lost, retries, sync, illegals, live list...) sú tak k dispozícii nepretržite v CPU, resp. vo vizualizačnej stanici. Na rozdiel od prenosných analyzátorov, ktoré vyžadujú od technikov hlbšie znalosti o PROFIBUS-e, môžu byť diagnostické údaje zo zariadenia ProfiHub B5 + RD spracované podľa štandardov prevádzkovateľa, zrozumiteľne aj pre nezaškolenú obsluhu.

Každý segment siete sa pripája buď cez 9-pinový konektor alebo cez odnímateľnú svorkovnicu. Na diagnostiku segmentov slúžia 9-pinové konektory, napr. pre pripojenie analyzátora ProfiTrace. 

 

ProfiHubB5_bus

 

ProfiHubB5_noise

 

 

Best jordan SneakersSupreme FW20 Week 2 Droplist + Retails - Wpadc

Elektrické vlastnosti:

 • všetky segmenty sú galvanicky izolované,
 • neobmedzený počet ProfiHub B5 v sériovom alebo kaskádovom zapojení,
 • obnovuje a zosilňuje komunikačný signál,
 • digitálne filtruje rušenia a poruchy signálu,
 • ochrana proti skratu v každom segmente,
 • porucha signálu v jednom segmente neovplyvňuje ostatné segmenty,
 • 1200 m dĺžka kábla (závisí od prenosovej rýchlosti),
 • 31 zariadení na každý segment,
 • redundatné napájacie napätie 24VDC (9÷31 VDC),
 • dva redundatné kanály,
 • zabudovaný analyzátor (micro Profitrace) na diagnostiku PROFIBUS (len ProfiHub B5+RD).

Podpora protokolov:

 • transparentný pre všetky protokoly PROFIBUS DP,
 • prenosová rýchlosť od 9,6 Kbps do 12 Mbps s automatickou detekciou,
 • nepotrebuje nastavenie adresy.

Mechanické vlastnosti:

 • každý segment má vypínateľný terminátor,
 • diagnostické LED indikujúce stav siete v každom segmente,
 • konfigurovateľné uzemnenie tieniacich vodičov – priame alebo kapacitné,
 • pripojenie segmentov siete cez 9-pinové konektory alebo cez odnímateľné svorkovnice,
 • ProfiHub B5+R / B5+RD sa montuje na DIN lištu,
 • krytie IP 20,
 • pracovná teplota: - 25 až +70 °C.

Oblasti nasadenia ProfiHub B5:

 • vytváranie nových segmentov a vetvenie siete
 • realizácia pripojenia staníc, ktoré je potrebné počas prevádzky vypínať alebo odoberať zo siete ( napr. pre potreby kalibrácie a údržby)
 • spoľahlivé zabezpečenie funkčnosti siete v prípade poruchy na jednom segmente
 • siete vyžadujúce zvýšenú úroveň diagnostiky a predikciu výpadkov (Profihub B5+RD)

ProfiHubB5_popis

Prstom posuňte tabuľku doľava
Kód
Popis
Cena
Obrázok
Dopyt
17020R

ProfiHub B5+R

6 Segment repeater with 1 main and 5-channel spur lines for DP networks, IP 20 rated, screw terminals for busconnection and DB9 connectors for maintenance purpose.
- 2 channels optional redundant for line redundancy.


995 €
17020RD (Now part # 17020R)

ProfiHub B5+RD

6 Segment repeater with integrated Diagnostic Slave Device.
1 main and 5-channel spur lines for DP networks, IP 20 rated, screw terminals for busconnection and DB9 connectors for maintenance purpose.
- 2 channels optional redundant for line redundancy.
- Provides ProfiTrace network diagnostics information to the host system or ProfiTrace troubleshooting tool.
Will be combined with B5+R. If customer ordered old B5+RD part #, we wil deliver B5+R.


995 €
Napíšte nám