ControlSystem

Porucha si čas nevyberá ... prichádza online technik

Okrem diagnostiky priemyselných sietí na mieste ponúkame aj službu "online technik".

Rovnako ako väčšina našich zákazníkov, ktorá obmedzuje návštevy externých pracovníkov vo svojich prevádzkach, aj my sa snažíme chrániť zdravie našich zamestnancov a prispieť k minimalizovaniu šírenia nákazy. Rozhodli sme sa preto ponúknuť Vám služby diagnostiky priemyselných sietí prostredníctvom „online technika“.

Online technik

 • vyškolený pracovník firmy ControlSystem so skúsenosťami v diagnostike sietí, ktorý nepriamo, prostredníctvom internetu zrealizuje prebiehajúce meranie. Počas diagnostiky zároveň komunikuje s povereným pracovníkom údržby, ktorý je na mieste merania.
 • podľa popisu problému, zašleme vytypované  diagnostické prístroje na adresu zákazníka a v dohodnutom termíne sa online technik  pripojí k zariadeniu a vykoná diagnostiku siete na diaľku.
 • vzájomná komunikácia prebieha cez internetové služby  ( Teamviewer, Google,..), vzdialenú plochu prípadne aj telefonicky.

Objednať online technika >>

Diagnostika PROFIBUS s online technikom

Popis: 
Na základe popisu siete zašleme diagnostické zariadenia spolu s návodom na obsluhu:

 • PROFIBUS analyzátor PB-Q one + SW pre analýzu fyzikálneho stavu siete,
 • Meracie kliešte MWMZ II pre meranie impedancie tieniacej slučky,

Pomocou nich dokáže technik odhaliť väčšinu príčin problémov na PB sieti. V prípade, ak bude potrebné realizovať ďalšiu diagnostiku, máme pripravené na zaslanie ďalšie zariadenia:

Ak je potrebné zabezpečiť internetové spojenie zasielame 4G router s WIFi AP.

Čo potrebujeme od zákazníka ?

 • Dobré internetové spojenie, notebook, slúchadlá s mikrofónom.
 • Podrobný opis problému s komunikáciou PROFIBUS.
 • Dokumentáciu k sieti (topológia).
 • Hardvérovú konfiguráciu PLC  (ak je k dispozícii).

Ako prebieha meranie?

Pracovník údržby na mieste merania pomocou analyzátora PB-Q zistí reálny fyzikálny stav siete. Pripojí analyzátor k dohodnutým miestam v sieti, pričom online technik cez vzdialenú plochu realizuje merania a uloží ich do súborov počítača. Výsledky merania si online technik prenesie do svojho PC a urobí vyhodnotenie nameraných údajov. Na základe vyhodnotenia online technik odporučí úkony pre opravu siete alebo ďalšiu diagnostiku ako napr. nasadenie dlhodobého sledovania siete príp. kontrolu inštalácie alebo tienenia.

Objednať online technika >>

Diagnostika PROFINET s online technikom

Popis:
Na základe siete zasielame.

 • PROFINET-INspektor ® NT pre pasívnu diagnostiku so zabudovaným skenerom pre skenovanie portov, zariadení a topológie,

Pomocou PROFINET-INspektora dokáže technik odhaliť väčšinu príčin komunikačných problémov. V prípade, ak bude potrebné realizovať ďalšiu diagnostiku, máme pripravené na zaslanie ďalšie zariadenia:

 • PROmesh P9 – profinetový switch s diagnostickými funkciami,
 • Meracie kliešte MWMZ II pre meranie impedancie tieniacej slučky,
 • PROlinetest pre meranie zapojenia a dĺžky kábla.

Ak je potrebné zabezpečiť internetové spojenie zasielame 4G router s WIFi AP.

Čo potrebujeme od zákazníka ?

 • Dobré internetové spojenie, notebook, slúchadlá s mikrofónom.
 • Podrobný opis problému s komunikáciou PROFINET.
 • Dokumentáciu k sieti (topológia).
 • Hardvérovú konfiguráciu PLC  (ak je k dispozícii).

Ako prebieha meranie?

Pracovník údržby na mieste merania inštaluje do siete PROFINET-INspektor. Online technik cez zistí stav PN komunikácie v mieste merania, oskenuje sieť. Všetky výsledky prenesie do svojho PC a urobí vyhodnotenie nameraných údajov. Na základe vyhodnotenia online technik odporučí kroky pre odstránenie poruchy alebo ďalšie diagnostické úkony ako napr. inštaláciu PN-INspektora na iné miesto v sieti, úpravu topológie, kontrolu káblov alebo tienenia.

Objednať online technika >>

V záujme ochrany našich zamestnancov a zákazníkov obmedzujeme sociálny kontakt. Preto vám chceme poskytnúť najlepšiu možnú podporu napriek súčasnej situácii:

 • Podpora a poradenstvo: sme vám k dispozícii telefonicky alebo e-mailom, cez web-meeting a prostredníctvom "online technika" aj ako údržba na diaľku.
 • Čelíme výzve spolupracovať bez toho, aby sme „spolupracovali“ osobne.

 

Prstom posuňte tabuľku doľava
Kód
Popis
Obrázok
Dopyt
DIAG_PB_OT

Diagnostika PROFIBUS s online technikom

Zaslanie diagnostických prostriedkov na adresu zákazníka.
- PROFIBUS analyzátor PB-Q one + SW
- meracie kliešte MWMZ II
- ďalšie komponenty podľa dohovoru
Diagnostika je realizovaná cez internet v spolupráci s pracovníkom zákazníka.
Online technik vyhodnotí meranie a odporučí kroky pre odstránenie poruchy príp. ďalšie diagnostické merania.
Predpokladaná doba merania 4 hodiny.
Namerané údaje a vyhodnotenie je zaslané vo forme pdf reportu.

DIAG_PN_OT

Diagnostika PROFINET s online technikom

Zaslanie diagnostických prostriedkov na adresu zákazníka.
- PROFINET-INspektor
- ďalšie komponenty podľa dohovoru
Diagnostika je realizovaná cez internet v spolupráci s pracovníkom zákazníka.
Online technik vyhodnotí meranie a odporučí kroky pre odstránenie poruchy príp. ďalšie diagnostické merania.
Predpokladaná doba merania 4 hodiny.
Namerané údaje a vyhodnotenie je zaslané vo forme pdf reportu.

Napíšte nám