ControlSystem

Licenčné kľúče PROMOTIC

  • lokálne licencie systému PROMOTIC sú obsiahnuté v licenčnom kľúči. Klúče sú ponúkané vo forme hardvérovej (USB dongle), alebo softvérovej (.swk súbor).
  •  sieťové licencie sú poskytované prostredníctvom licenčného serveru PmNetKey; tento server pre svoj beh vyžaduje hardvérový klúč bez obsahu licencie;
  •  sieťová licencia poskytovaná serverom PmNetKey je obsiahnutá v softvérovom klúči PmSWkeyNET; licenčný server môže poskytovať jednu alebo viac sieťových licencií
  •  uvedené ceny sa vzťahujú ako na nákup nových licencí, tak na výmeny existujúcich kľúčov.
Prstom posuňte tabuľku doľava
Kód
Popis
Cena
Obrázok
Dopyt
PmUSBstd

Hardvérový kľúč (USB dongle)

Hardvérový kľúč (USB dongle) štandardnej veľkosti pre beh lokálnej aplikácie alebo licenčného serveru (PmNetKey).

40 €
PmUSBmini

Hardvérový kľúč (USB dongle)

Hardvérový kľúč (USB dongle) zmenšenej veľkosti pre beh lokálnej aplikácie alebo licenčného serveru (PmNetKey) (od verzie PROMOTIC Pm 8.2.16).

60 €
PmUSBboard

Hardvérový kľúč (interný)

Hardvérový kľúč (interný) pre pripojenie na motherboard USB konektor pre beh lokálnej aplikácie alebo licenčného serveru (PmNetKey) (od verzie PROMOTIC Pm8.3.8).

70 €
PmSWkeyNET

Softvérový kľúč s obsahom licencií

Softvérový kľúč s obsahom licencií zviazaný s licenčným serverom (PmNetKey) (od verzie PROMOTIC Pm8.1.1).

20 €
PmSWkeyWIN

Softvérový kľúč viazaný na OS Windows cieľového počítača

Zmenu väzby na OS WINDows je možné vykonť max. 1 x za 2 roky. táto zmena je podmienená vygenerovaním a zakúpením nového nosiča. (.swk súboru).

180 €
PmSWkeyEXT

Softvérový kľúč ako rozšírenie existujúcej licencie (PmExtend).

Softvérový kľúč ako rozšírenie existujúcej licencie (PmExtend).

0 €
Napíšte nám