ControlSystem

Licencie pre zabudované komunikačné ovládače

Prstom posuňte tabuľku doľava
Kód
Popis
Cena
Obrázok
Dopyt
PmChar

Ovládač pre znakový/binárny užívateľsky konfigurovateľný protokol

Pre sériovú linku a pre Ethernet

190 €
PmModbusMr

MODBUS master TCP/RTU/ ASCII protokol

pre sériovú linku a ethernet

300 €
PmModbusSI

MODBUS Slave RTU/ ASCII protokol

pre sériovú linku

300 €
PmMBus

M-Bus protokol

pre sériovú linku a ethernet

300 €
PmIEC8705

Protokol normy IEC 60870-5

pre sériovú linku a ethernet

750 €
PmIEC62056

Protokol normy IEC 62056-21

pre sériovú linku a ethernet

190 €
PmBACnet

BACnet protokol

pre ethernet

300 €
PmSNMP

SNMP protokol

pre sériovú linku a ethernet

300 €
PmSMS

SMS správy

pre sériovú linku a ethernet

190 €
PmS7

Protokol S7 pre PLC Simatic rada S7, VIPA

pre ethernet

300 €
Pm3964

Protokoly K3964R, K3964 a RK-512 pre Simatic a iné PLC

pre sériovú linku

300 €
PmS5PG

PLC Simatic S5, komunikácia cez PG port

pre sériovú linku

300 €
PmABradley

PLC Allen-Bradley

PmABradleyDF1 protokol DF1 full / half duplex pre sériovú linku a ethernet
PmABradleyCIP protokol EtherNet/IP s vrstvou CIP pre Ethernet

300 €
PmMelsec

PLC Mitsubishi MELSEC

PmMelsecQA (pre PLC rad Q a A) pre sériovou linku a ethernet
PmMelsecFXS (pre PLC rad FX) pre sériovú linku a ethernet

300 €
PmSBUS

Protokol S-BUS/S-BUS+ pre PLC SAIA a DIGICONTROL

pre sériovú linku a ethernet

300 €
PmAdam

Jednotky ADAM od firmy Advantech séria 4000/5000

pre sériovú linku

190 €
PmKoyo

PLC KOYO, protokol DirectNET

pre sériovú linku

300 €
PmFatek

PLC Fatek, protokol FACON

pre sériovú linku a ethernet

190 €
PmOmron

PLC OMRON

pre sériovú linku
- PmOmronFINS (protokol FINS v sieťach OMRON), pre Ethernet
- PmOmronC (C-mode, Host Link, pre PLC rady CS/CJ), pre sériovou linku

300 €
PmTeco

PLC TECOMAT, TECOREG od firmy TECO

pre sériovú linku a ethernet

190 €
PmPromos

PLC PROMOS od firmy Elsaco

pre sériovú linku

190 €
PmInmat66

Merače tepla INMAT 66 a INMAT 51 od frimy ZPA

pre sériovú linku a ethernet

190 €
PmElgas2

Prístroje firmy ELGAS

pre sériovú linku a ethernet

190 €
PmMicroUnit

PLC MicroUNIT od firmy Tedia

pre sériovú linku

190 €
PmNET0

Verejný protokol PROMOTIC - zadarmo

pre sériovú linku

zadarmo
Napíšte nám