ControlSystem

Licencie pre runtime prostredie PROMOTIC

Umožňuje trvalé prevádzkovanie aplikácie na neobmedzene dlhú dobu na jednom PC.
Runtime licencie zahŕňajú tiež funkčnosť trendov, alarmov a eventov - pre tieto funkcie nie je nutné zakúpenie ďalších rozširujúcich licencií.
Do veľkosti aplikácie sa počítajú trvalé premenné v objektoch Pm Data, PmData Table a premenné ďalších objektov v záložkách typu "Data".
Ďalej sa do veľkosti počítajú podpremenné vytvorené dátovým rozšírením ExSubVar v trvalých premenných.
Do veľkosti aplikácie sa nepočítajú premenné grafických prvkov a premenné definované v skriptoch.
K cene licencie je ďalej pripočítaná cena licenčného kľúča.
Prstom posuňte tabuľku doľava
Kód
Popis
Cena
Obrázok
Dopyt
PmRtFree

Runtime licencia pre aplikácie do 30 premenných - Zdarma

Bezplatná runtime licencia pre aplikácie do 30 premenných a 10 grafických obrazov.
2 x PmWeb Client a všetky rozširujúce licencie z oddielov 3 a 5 cenníku

zadarmo
PmRt100

Runtime licencia pre aplikácie do 100 premenných

Veľkosť aplikácie do 100 premenných. Pri kúpe tejto runtime licencie sa na všetky komponenty zo sekcií 3, 4, a 5 + PmDriver Pack vzťahuje zľava 70%.

200 €
PmRt500

Runtime licencia pre aplikácie do 500 premenných

Veľkosť aplikácie do 500 premenných.

400 €
PmRt1000

Runtime licencia pre aplikácie do 1 000 premenných

Veľkosť aplikácie do 1 000 premenných.

600 €
PmRt5000

Runtime licencia pre aplikácie do 5 000 premenných

Veľkosť aplikácie do 5 000 premenných.

1000 €
PmRt50000

Runtime licencia pre aplikácie do 50 000 premenných

Veľkosť aplikácie do 50 000 premenných.

1400 €
PmRtProf

Runtime licencia s neobmedzenou veľkosťou aplikácie

Neobmedzená veľkosť aplikácie (limitované výkonom hardware a operačného systému).

2200 €
Napíšte nám