ControlSystem

Klientské licencie na PROMOTIC serveri

Prstom posuňte tabuľku doľava
Kód
Popis
Cena
Obrázok
Dopyt
PmWebClient

Klient je spravidla web prehliadač

Web prehliadače (Chrome, Firefox, Edge, InternetExplorer...). Licencia umožňuje prenos hodnôt (ako PmDataClient) a naviac prehliadanie obrazov, alarmov/eventov a trendov.

Každý 1. – 2. klient = 200,- €
Každý 3. – 5. klient = 100,- €
Každý 6. – 50. klient = 40,- €
Neobmedzené dohodou

od 40
PmDataClient

Klient je spravidla PROMOTIC (alebo iná aplikácia).

Licencia umožňuje prenos hodnôt: premenné aplikácie, alarmy, eventy a trendy.
Každý 1. – 3. klient = 80,- €
Každý ďalší klient = 40,- €
Neobmedzené dohodou
Klientské licencie sú tiež využívané pri komunikácii driverov v režime server.

od 40
Napíšte nám