ControlSystem

KUNBUS-IC modules

Prstom posuňte tabuľku doľava
Kód
Popis
Cena
Obrázok
Dopyt
PR100037

PROFIBUS 3,3V


71 €
PR100059

DeviceNet 3,3V


71 €
PR100057

Modbus RTU 3,3V


89 €
PR100057

Serial 3,3V


89 €
PR100058

CANopen 3,3V


75 €
PR100061

EtherNet/IP 3,3V, 2port, w trans.


92 €
PR100081

EtherNet/IP 3,3V, 2port, wo trans.


90 €
PR100060

Modbus TCP 3,3V 2port w trans.


92 €
PR100080

Modbus TCP 3,3V, 2port wo trans


90 €
PR100084

EtherCAT 3,3V 2port wo trans.


97 €
PR100035

EtherCAT 3,3V 2port w trans.


98 €
PR100048

PROFINET IRT 3,3V, wo trans


102 €
Napíšte nám