ControlSystem

Popis softvér INSEVIS

Jednoduché riešenia pre komplexné aplikácie - softvér od INSEVIS

Softvérové nástroje od firmy INSEVIS riešia komplexné požiadavky geniálne jednoducho. Kto sa chce aj po mesiacoch na prvý raz orientovať vo svojich projektoch, staví na INSEVIS. S veľkým rozsahom funkcií, ale s nepatrnnou veľkosťou progamu. Buď ako konfigurátor "drag and drop" (potiahni a pusť) alebo obsiahlejšie vizualizácie (ktoré si vystačia s jedinou obrazovkou), ako nástroj pre vzdialený prístup alebo servisný nástroj s ochranou know-how. Prospešný, bez nákladov a nainštalovaný a spustený za niekoľko minút. Stále s novými inovatívnymi funkciami ako VNC server alebo online zálohovanie a obnovenie bez PC a celkom bez ďalších nákladov.

Napíšte nám