ControlSystem

ConfigStage

Najjednoduchšie konfigurovanie, parametrizovanie a mapovanie

Bezplatný softvérový nástroj pre parametrizovanie CPU a komunikačných rozhraní. Zariadenia s až 16 Ethernet pripojeniami, grafické príkazy (mapovanie) z externých Modbus- a CAN- zariadení v S7 jazykovom prostredí. Načítanie externých CAN-zariadení s ich EDS, integrovaný prehľad adries s kontrolou kolízie, funkcia knižnice a mnoho ďalších funkcií. Umiestnenie INSEVIS-periférnych modulov pomocou "Drag´n Drop". Zadávanie adries a rozsahu merania. Pridelenie zapojenia podľa funkcií modulov. Možnosť prepínať programovaciu reč nemčina/angličtina. Aktivuje webserver pri PLC s CPU-T.

Prstom posuňte tabuľku doľava
Kód
Popis
Obrázok
Dopyt
ConfigStage

Software tool to assign PLC-configuration


Napíšte nám