ControlSystem

EMC-INspektor® V2

So zvyšujúcou sa hustotou výkonu v priemyselnej výrobe vzrastá riziko blúdivých prúdov pozdĺž káblov, na vodivých cestách napájania a potenciálových vyrovnávacích systémoch. Diagnostický nástroj EMV-INspektor® V2 umožňuje automatický, bezkontaktný a neprerušovaný test a dočasne zaznamenáva elektromagnetické poruchové veličiny. Do prístroja je možné pripojiť až štyri prúdové transformátory. Merané hodnoty sú oddelene zaznamenané, vyhodnotené a porovnané. INspektor® zobrazí efektívne hodnoty, amplitúdy a frekvenčné zdroje pre každý kanál. Amplitúdy a spektrum sú zobrazené v priebehu času v diagrame.

Vlastnosti EMC-INspektora V2

 • meranie blúdivých prúdov, tienenia a poruchových prúdov,
 • paralelné skúmanie viacerých potenciálne narušených častí,
 •  permanentná analýtza a monitoring (Condition Monitoring),
 • porovnanie vstupných údajov,
 • špecifické hodnotenie stavu a alarmovanie,
 • vizuálne zobrazenie rušivých veličín prostredníctvom webového rozhrania,
 • export nameraných údajov na USB-kľúč alebo cez LAN-rozhranie,
 • konfigurácia softvéru prístroja prostredníctvom web rozhrania.

Prehľad kanálov 1 - 4:                                                                            
 

  

Detail kanálu 1:

  

Zachytenie prúdu až 4-mi meracími adaptérmi:

Sporadische Störspitzen erfassen und EMV-Störungen erkennen

Meracie prístupy:

 • EMC rušenia pozdĺž káblov,
 • EMC rušenia prostredníctvom 24 V DC napájania,
 • EMC rušenia prostredníctvom 230/400 V AC nízkeho napätia,
 • EMC rušenia v systéme vyrovnávania potenciálov,
 • EMC rušenia prostredníctvom vedenia vysielača.


Merací adaptér:

 • vrátane 1 adaptéra, k INspektoru je možn pripojiť až 4 adaptéry,
 • merací rozsah od 1 mA až do 50 A AC,
 • kategória merania 600 V CAT II, 300 V CAT III,
 • upínací otvor 30 mm,
 • dĺžka pripájacieho kábla cca. 1,5 m.


 

 

Technické detaily

Meracie prístupy:

 • EMC rušenia pozdĺž káblov
 • EMC rušenia prostredníctvom 24 V DC napájania
 • EMC rušenia prostredníctvom 230/400 V AC nízkeho napätia
 • EMC rušenia v systéme vyrovnávania potenciálov
 • EMC rušenia prostredníctvom vedenia vysielača

Merací adaptér:

 • vrátane 1 adaptéra, k INspektoru je možné pripojiť až 4 adaptéry
 • merací rozsah od 1 mA až do 50 A AC
 • kategória merania 600 V CAT II, 300 V CAT III
 • upínací otvor 30 mm
 • dĺžka pripájacieho kábla cca. 1,5 m
Prstom posuňte tabuľku doľava
Kód
Popis
Obrázok
Dopyt
122010001

EMC-INspektor® V2

EMC measuring und analysing tool to record temporarily or permanently electromagnetic interferences
Transport bag contains
EMC-INspektor V2 - 1pc
EMC-INspektor measuring and diagnostic clamp- 1pc


122010002

EMC-INspektor Measuring and diagnostic clamp

Napíšte nám