ControlSystem

S5 - SoftPLC

SoftPLC S5-943 / S5-945

SoftPLC simuluje hardvérové PLC vo Windows so správaním v reálnom čase. Program PLC je spracovávaný ako pri hardvérovom PLC. Pretože SoftPLC sa správa ako originál SIMATIC PLC, môže byť popri S5 pre Windows použitý aj originálny programovací nástroj STEP5. Online spojenia sú možné sériovo, cez ethernet a priamo do rovnakého PC. To znamená, že program S5 PLC môže byť prevzatý v SoftPLC. Pre SoftPLC môže byť použitý procesor PC. Môže mu byť pridelená voliteľná časť výkonu procesora pre PLC funkcie (napr. 50% PLC operačný čas, 50% Windows čas). Výzva pre SoftPLC  sa realizuje v nastaviteľnom časovom takte. Ak máme k dispozícii viac ako jedno CPU, je pre SoftPLC pridelené kompletné CPU. Čas cyklu je závislý od času priebehu OB1. Ak je OB1 priebeh krátky, je počet priebehov za čas vysoký. Nezávisle na PC hardvéri je možné nechať prebiehať SoftPLC  na dodatočnej karte procesora. Tieto karty procesora umožňujú vlastné napájanie prúdom. Tým je  SoftPLC  sebestačné, t. z. chyby počítača ostanú v každom prípade bez následkov pre priebeh PLC programu. Dokonca aj pri vypnutom PC ostane schopnosť SoftPLC bežať zachovaná. Renomovaní výrobcovia ponúkajú tieto karty s integrovaným konektorom ako kompletné riešenie.

Aby sme spojili PC, na ktorom ide SoftPLC, s fyzikálnymi vstupmi a výstupmi, potrebujeme interface-kartu. Pre menšie riadiace úlohy môžeme siahnuť po bežných multi I/O kartách. Tieto karty sa dajú iniciovať a dopytovať priamo cez SoftPLC bez väčšej námahy, pretože ponúkajú pre S5 verzie špeciálne príkazy pre prístup na hardvér PC. Pri verziách S7 sa používajú SFB alebo SFC. Je možné pripojiť PC na externú zbernicu dát.  Popri štandardných I/O kartách môžu byť použité aj rôzne zbernicové systémy ako PROFIBUS-DP, INTERBUS, Asi a CAN. Pre prispôsobenie pre tieto zbernicové systémy boli vyvinuté špeciálne vodiče. Inteligentné zbernice majú integrovaný Watchdog. Tým je zaistené, že pri výpadku PC sa vstupy a výstupy správajú rovnako, ako pri chybe v hardvérovom PLC: t. z. výstupy sú ako pri hardvérovom PLC vrátené na 0.

Obsluha,  pozorovanie, riadenie a regulácia s PC je možná. Integrácia v PC umožňuje súčasnú obsluhu, pozorovanie, riadenie a reguláciu v jednom zariadení. Nasadenie SoftPLC  má zmysel predovšetkým vtedy, keď máme k dispozícii PC pre programovanie, zber dát alebo vizualizáciu procesu. Pri tomto riešení  sa vypúšťa nielen hardvérové PLC, ale aj inokedy potrebné prepojenie počítačov.

Prístup s IBH OPC Serverom  alebo cez DLL je taktiež možný. Pomocou IBH OPC Servera môžu byť vykonané zásahy  cez ethernet  v S5 a S7 SoftPLC. V tomto prípade beží OPC Server na PC s vizualizáciou alebo na vlastnom serveri. Pre rýchly zásah do iných Windows aplikácií máme k dispozícii DLL. Spolu dodávané sú príklady pre bežné jazyky.

PC prostredie ponúka možnosť, že  dodatočné funkcie, ktoré sú nad rámec bežnej množiny príkazov S7, môžu byť zabudované ako v C++ vytvorené funkčné moduly (rozšíriteľné).

So sieťovou kartou je možné pripojenie do siete cez protokol TCP/IP. TCP/IP protokol umožňuje diaľkovú diagnózu SoftPLC cez internet alebo plynulú výmenu dát cez firemný intranet. S5 SoftPLC podporuje protokol IBH LINK S5. Pre funkcie CP je nasadený ako nástroj S5 pre Windows, resp. STEP5.

SoftPLC ako S5 kompatibilná verzia sa ponúka ako S5-943 a ako S5-945. Rozdiel je najmä v rozšírení kapacity pamäte (48 kB resp. 720 kB PLC programovacia pamäť). Doby spracovania závisia v podstatnom rozsahu od použitého typu procesora. Obidve verzie obsahujú PID regulátor, ktorý pracuje interne s logikou pohyblivej radovej čiarky. Ďalej môžeme voliteľne pracovať s 2 alebo 4 akumulátormi.

Ako operačný systém pre SoftPLC môžu byť použité aktuálne Windows operačné systémy. Dodatočne existuje pre OEM zákazníkov variant, ktorý je schopný fungovať vo Windows CE, t. z. že všetky procesory, ktoré podporujú Windows CE sú možné.

 

Prstom posuňte tabuľku doľava
Kód
Popis
Cena
Obrázok
Dopyt
IBH1204

SoftPLC S5-943

Real Time S5-Software-PLC


349 €
IBH1206

SoftPLC S5-945

Real Time S5-Software-PLC


599 €
Prstom posuňte tabuľku doľava
Kód
Popis
Cena
Obrázok
Dopyt
IBH1300

SoftPLC S7-315

Real Time S7 Software PLC


399 €
IBH1302

SoftPLC S7-416

Real Time S7 Software PLC


599 €
Napíšte nám