ControlSystem

viewON 3

viewON  je vývojové prostredie pre tvorbu vizualizačných HMI aplikácií pre moduly eWON. Umožňuje bez znalostí programovania vytvárať HMI web stránky obsahujúce rozličné objekty a animácie. viewON ponúka výkonné grafické prostriedky a animácie ako rotácie, bar grafy a pod. ako aj komponenty pre zobrazenie trendov a alarmový management. 
Vďaka viewON2 je možné pomocu webového prehliadača monitorovať a zasahovať do sledovaného vzdialeného procesu a to prostredníctvom vlastnej vizualizačnej aplikácie. Bez ohľadu na to, či ide o operátora údržby alebo výrobcu strojov, veiwON ponúka grafické prostriedky pre zdokonalenia monitoringu a vzdialenej správy podľa vlastných špecifických požiadaviek. 

Typické aplikácie:
 

Infraštruktúra a služby

 • lokálne alebo diaľkové monitorovacie aplikácie (veterné elektrárne, vykurovanie, vzduchotechnika, vodohospodárstvo a pod.)

Konštrukcia strojov

 • aplikačná vizualizácia pre nízkorýchlostné spojenie (údržba a servis, prediktívna údržba,..)

Priemysel

 • nízkonákladový SCADA systém pre malé a stredné aplikácie.

 

 • zobrazenie a kvitovanie alarmov,

 • archív alarmových správ. 

 • reálne a historické trendy,

 • zoom,

 • selekcia časovej zóny zobrazenia.

 • až 350 tagov

 • jednoduchý import tagov z modulu eWON,

 • priame prepojenie zo symbolmi a grafickými objektami,

 • aktuálizácia každých 5 sekúnd.

 • knižnica symbolov

 • symboly priamo použiteľné v aplikácii, v prípade potreby je ich možné upraviť užívateľom.

 • Simulátor

 • WYSIWYG interface,

 • úspora času pri vývoji,

 • bez potreby nahrávania do modulu.

 • Synoptics

   

 • grafické vývojové prostredie,

 • výkonné efekty a animácie.

 • Wiever

 • pracuje so všetkými bežnými prehliadačmi ( Internet Explorer, Firefox,...)

 • lišta pre rýchly http download,

 • zobrazenie alarmov s kvitovaním.

Prstom posuňte tabuľku doľava
Kód
Popis
Cena
Obrázok
Dopyt
VW30001

viewON3, 1 license

One viewON3 perpetual license, free updates
HMI Editor software to create animated web pages for Flexy

469 €

viewON 3

web HMI editor pre eWON Flexy a eWON 4000 CD

 

 

Napíšte nám