ControlSystem

Netbiter Argos

Netbiter Remote Access Mode

Vzdialené programovanie PLC, konfigurácia, debugging a aktualizácia software

Získajte okamžitý prístup k vzdialenému zariadeniu, aby ste minimalizovali prestoje a znížili náklady na údržbu a cestovnanie. Netbiter Argos je súčasťou nákupu Netbiter EC300. Plne flexibilné a škálovateľné riešenie použité v tisícoch inštalácií na celom svete - poskytuje bezpečný prístup k vašim kritickým dátam 24/7.

  • Režim vzdialeného prístupu Netbiter otvára bezpečný tunel do PLC alebo zariadenia.
  • Váš štandardný softvér na konfiguráciu PLC môžete použiť rovnako, ako keby ste boli na mieste.
  • Vzdialený prístup je súčasťou komunikačných brán EC310 a EC350.
  • Umožňuje jednému používateľovi pripojiť sa k jednému počítaču.
  • Podporuje dátové limity až do 1GB za mesiac a je nastavený prostredníctvom Netbiter Argos.

Netbiter Remote Access zabezpečuje vzdialené pripojenie cez Netbiter Argos k sériovým a ethernetovým portom ku gateway série Netbiter EC300. To umožňuje používať softvérové aplikácie založené na PC (ako je RSLogix alebo TIA Portal) na programovanie, konfiguráciu alebo ladenie rovnako ako by ste boli na mieste.

Vizualizácia vašich dát cez Argos dashboard

Netbiter Argos ponúka grafické panely, ktoré zobrazujú dáta z komunikačných brán Netbiter v teréne.

Manažment alarmov

  • notifikácie cez e-mail, SMS, RSS
  • nastavenie hraničných hodnôt pre vzdialené zariadenia
  • spravujte všetkých alarmov v jednom zobrazení
  • priamy alarm pre vás alebo servisných pracovníkov na mieste
  • integrované Google™ Maps - presná GPS lokácia

Trendy a reporty

Analýza historických údajov a monitorovanie trendov.

Manažovanie používateľov

Ako správcovi účtu vám Netbiter Argos poskytuje okamžitý prehľad o všetkých vašich systémoch a používateľoch, kedykoľvek - odkiaľkoľvek!

API integrácia Argos s vašimi internými systémami a aplikáciami tretích strán

Preášajte údaje zo vzdialených inštalácií do vašich vlastných aplikácií, ako sú napríklad logistické aplikácie (napr. plánovanie prepravy paliva), nástroje na vytváranie prehľadov, webové stránky atď.
Integrácia s aplikáciami IoT tretích strán, napr. ThingWorx, Microsoft Azure, Oracle, IBM Watson, GE Predix atď.

ThingWorxTM connector

 Netbiter Argos device cloud rozšírenie  pre ThingWorx umožňuje integráciu medzi serverom ThingWorx a cloudom Netbiter Argos na pripojenie k údajom z inštalácií v teréne, s použitím gateway série Netbiter EC300.

Bezpečnosť a hosting

spoľahlivosť, bezpečnosť, škálovateľnosť, údržba systému, jednoduché a rýchle nasadenie atď.

Oddeľte používateľské údaje od ostatných používateľov. Vstavaný mechanizmus spravuje autentifikovaných používateľov a zabezpečuje ich prístup iba k údajom, za ktoré sú zodpovední.

Všetky komunikácie sú zabezpečené pomocou šifrovania Secure Socket Layer (SSL) -  metóda, ktorú používajú banky na zabezpečené online transakcie.
 
 

 

 

 

 

 

Prstom posuňte tabuľku doľava
Kód
Popis
Obrázok
Dopyt
Argos FREE

Argos FREE (View and control)

One user, One site only, Monitor and control equipment remotely, Use dashboards/templates/profiles, Alarm management, View and download trend data, Google map view (incl. alarm), Create and upload device templates, Remote Access mode

Argos PRO

Argos PRO (Manage & Analyze)

Yearly Paid Subscription, Unlimited users, Unlimited sites, Monitor and control equipment remotely, Use dashboards/templates/profiles, Alarm management, View and download trend data, Google map view (incl. alarm), Create and upload device templates, Remote Access mode, Profile management/deployment, Create and export data reports, Single access point to all systems, User and project management, API for enterprise integration or 3rd party cloud solutions

Napíšte nám